Döner Sermaye Kesintisi Yapmak Üzere“Beyan Ve Taahhütname” Belgesini Doldurmaları İstenen Hekimlere Acil Duyuru


  • Nisan 18, 2011
  • 3302

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi İşleri ile ilgili Şube Müdürlüğü tarafından “beyan ve taahhütname “başlıklı yazıların gönderildiği öğrenilmiştir.

Ekte bir örneği yer alan bu yazıları alan hekimlerden; kamu kurumundaki mesai sonrasında mesleğini icra etmeyen hekimler tarafından ilk kutu imzalanacaktır.

Ancak mesai sonrasında mesleğini icra eden hekimlerden;

a)Muayenehanesi olan veya işyeri hekimliği yapan hekimlere ikinci kutuyu işaretlemesini

b) Özel bir sağlık kuruluşunda çalışan hekimlere üçüncü kutuyu işaretlemesini öneriyoruz.

Her iki gruptaki hekimlerin de; dilekçenin “ad soyad” bölümüne

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 5. Dairesinin son kararı ışığında, kamu görevimin sonrasında mesleğimi icra etmeye devam ettiğimi bildirerek; aksi uygulamalar nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanımı talep etme ve mahrum kaldığım döner sermaye ödemelerini geri isteyebilme haklarım da dahil olmak üzere, kazanılmış ve kazanılacak her türlü kanuni hakkımı saklı tutarak imzalıyorum.   

kaydını/şerhini düşmeleri yerinde olacaktır.

Bu halde imzanın sadece şerhin altına atılması, ayrıca kutucuk içine atılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bilgilerinize sunulur.18.04.2011 

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu
 

Ek İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!