Muayenehane Yönetmeliğinde Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha!

Muayenehane Yönetmeliğinde Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha!

Hukuk Bürosu Değerlendirmesi için tıklayınız.

Son Danıştay kararı için tıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası