TSM,112 ve AÇSAP' larda Çalışan Hekimler İçin Acil ve Önemli Duyuru


  • Mart 24, 2011
  • 4216

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye işletmesi işleri ile ilgili şube müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile “25.02.2011 tarihinden beri 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. Maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları haricinde mesleğimi serbest olarak icra etmemekteyim” yazısının altına imza atılması/ bu yazının tamamlanması istenmektedir.

Bu tarihten sonra da mesai saatleri sonrasında mesleklerini icra eden hekimler haklı olarak, bu yazıyı tebliğ almalarının gerekip-gerekmediğini ve/veya nasıl bir kayıt yazmaları gerektiğini sormaktadır.

Adı geçen yazı; memura bir şey yapması veya yapmaması yönünden bilgi veya talimat veren, yaptırım gücüne sahip bir yazı değildir. Memurun (hekimin) mevcut durumuna ilişkin açıklamalarını içeren beyan dilekçesi niteliğindedir. 

Bu nedenle söz konusu dilekçenin hiç doldurulması/imzalanmaması mümkündür. Daha açık anlatımla hekimler bu dilekçeyi doldurup, göndermek zorunda değildir.  Ancak “ben göndermek istiyorum” diyenlerin dilekçeye;

“belirtilen tarihlerde yargı kararlarına uygun olarak, mesai saatleri sonrasında işyeri hekimliği hizmeti verdim (veya muayenehanemde hizmet sundum veya özel bir sağlık kuruluşunda çalıştım) Bunu mümkün kılan Anayasa Mahkemesi kararının yanı sıra, yargılama süreçleri de devam ettiği için her türlü hakkımı saklı tutarak, durumu bilgilerinize sunarım. TARİH-SAAT-

AD SOYAD
İMZA”

şerhini düşmelerini ve dilekçeyi bu kayıtla vermelerini öneririz. 

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu
  

 “Sağlık Bakanlığına Bağlık Kamu Kuruluşlarında Döner Sermaye Ödemelerinde Yaşanan Problemler Ve Hukuki Düzenleme” başlıklı yazı için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!