İşyeri Ruhsatları Hakkında


  • Şubat 24, 2011
  • 4021

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6. maddesinde, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” deniyordu. Dolayısıyla İstanbul Tabip Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü gibi idarelere başvuru/bildirim yapılması ve onay alınması da ruhsat kabul ediliyor, ayrıca belediyeden ruhsat almak gerekmiyordu.

Yazının devamı


Bu HABERİ Paylaş!