Konya 2. İdare Mahkemesi, Bankanın, Anlaşma Yaptığı İdareye Verdiği "Promosyon Ücreti" Adı Atındaki Ödemelerin, Kamu Görevlilerine Ait Olduğuna Karar Verdi [04.2007]


  • Temmuz 05, 2010
  • 2660

Bilindiği gibi kamu sağlık kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında, çalışanların maaş ve diğer ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılabilmesi için protokoller yapılmaktadır. Söz konusu paralar ilgili bankalarda belli bir süre kaldığından, hem bankaların bu parayı kullanması, hem de bir kısım gelir elde etmesi mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle bankalar, kamu kurum ve kuruluşları için ayni ve nakdi bir takım mali imkanı �promosyon� adı altında aktarmaktadır.

Promosyon ücretinin çalışanlara ait olduğu ve çalışanlara dağıtılması talebi, Eğitim-Sen başta olmak üzere, kamu sendikalarının uzun süredir gündemindedir. Nitekim 2006 yılı toplu görüşmelerinde de, mevcut tüm kamu sendikaları tarafından bu talep dile getirilmiş ve gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü�nün 05.01.2006 tarih ve 0350 sayılı yazısı ile; "�banka tarafından hastaneye promosyon olarak verilen miktarın personelin maaşlarıyla ilgili bir işlem sonucu ortaya çıkmış olması nedeniyle, Devletin sosyal adalet anlayışı çerçevesinde değerlendirilerek hastane personeline eşit olarak paylaştırılmasının uygun olacağı" belirtilmektedir.

Gerçekten de, Anayasa ile düzenlenip, güvence altına alınan sosyal devlet anlayış ve eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, aslında çalışanlara ait olan bu ücretlerin, çalışanlara dağıtılması gerekmektedir.

Nitekim sorunun çözülememesi nedeniyle konu yargıya taşınmış, bir kamu çalışanı tarafından açılan dava sonucunda, Konya 2. İdare Mahkemesi, memurların maaşlarının yatırıldığı bankanın, anlaşma yaptığı idareye verdiği �promosyon ücreti adı altındaki ödemelerin sonuç itibariyle kamu görevlilerine ait bir para olduğu, bankanın maaş parası nedeniyle sağladığı kazançtan dolayı tanıdığı mali imkanlardan, ilgili kamu görevlilerinin faydalandırılmasının hakkaniyet ilkelerine göre daha uygun olacağına� karar vermiştir.

Bu karar sonrasında pek çok kamu kurumu tarafından, promosyon ücretleri dağıtılmaya başlanmıştır.

Bilindiği gibi İstanbul genelinde birinci basamak sağlık kuruluşları için bankalar ile sözleşme ve protokoller İl Sağlık Müdürlüğü, diğer sağlık kuruluşları için başhekimlikler tarafından yapılmaktadır. Ekte yer alan başvuru dilekçesi bu durum dikkate alınarak, olasılıklı hazırlanmıştır. Çalışanların hakkı olduğu yargı tarafından da karar altına alınan promosyon ücretini almak isteyen hekimlerin, ekteki dilekçe örneği ile başvurmalarını, dilekçelerine olumsuz cevap almaları ve/veya 60 gün içinde bir cevap verilmemesi halinde, hukuk büromuza başvurmalarını öneririz.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!