Aile hekimliği uygulamasında haksız şekilde eklenen eğitici hizmet puanları ve yapılan yerleştirmeler yargıya taşındı


  • Eylül 10, 2010
  • 2438

Bilindiği gibi 06.07.2005 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler sonrasında; eğiticilere hizmet puanı verilmeye başlanmıştır.

25.05.2010 gün ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin “Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar” başlıklı Ek 1’in 2. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde de;

“…birinci aşama uyum eğitiminde eğitici olarak yer aldığını belgeleyenler eğitici olarak katıldıkları her bir eğitim için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-2 deki tabloya göre, ek puanlamaya tâbi tutulurlar….”

düzenlemesi yer almaktadır.

Görüldüğü gibi aile hekimliği uyum eğitimlerinde görev alan hekimlere, ek hizmet puanı verilmektedir. Söz konusu uygulama, bazı hekimler yönünden hukuka aykırı şekilde ayrıcalıklı bir durum yaratmakta, yerleştirme işlemlerinde haksız önceliklere sebep olmaktadır. Bu sebeplerle yapılan çok sayıda yakınma karşısında, puanlar zaman içerisinde belirgin şekilde düşürülmüştür. Buna göre;

• 1. uygulamada il içinde 16 eğitime katılan bir eğiticiye toplam 16000 puan,
• 2. uygulamada il içinde 16 eğitime katılan bir eğiticiye toplam 6385 puan,
• 3. uygulamada il içinde 16 eğitime katılan bir eğiticiye toplam 1950 puan

verilmiştir. Puanların yıllar içerisinde birbirinden çok farklı şekilde belirlenmesi, hiçbir bilimsel ölçütten yararlanmadığının da açık göstergesidir.

Uygulama İstanbul’da da aynı haksızlık temelinde gelişmiştir. Aile hekimliği birinci aşama uyum eğitimi vermek üzere tüm hekimlere çağrı/duyuru yapılmamış, hekimlerin seçimi İl Sağlık Müdürlüğü’nün “takdiri”ne bırakılmıştır.

Nitekim yazılı başvurumuza rağmen eğiticilerin;

• hangi bilimsel ve mesleki ölçütlere göre görevlendirildiği,
• eğiticilerin kim tarafından belirlendiği, eğiticileri belirlerken dikkat edilen ölçütlerin neler olduğu,
• şimdiye kadar eğitici olmak için kaç kişi tarafından başvurulduğu ve kaçının kabul edildiği

de açıklanmamıştır.

Netice olarak da eğiticilere verilen bu ek hizmet puanı, 15-18 Temmuz tarihlerinde yapılan yerleştirme işlemlerinde haksız ve hukuka aykırı bir tabloya yol açmıştır.

Bu nedenle açılan davada; haksız şekilde elde edilen hizmet puanlarına dayanan yerleştirme işleminin ve dayanağı olan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1’in 2. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 2 paragrafının ve Ek 2’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!