Danıştay Kararı:Zorunlu İl Dışı “Rotasyonları” Hukuka Aykırıdır


  • Ekim 07, 2010
  • 3510

Klinik şef, şef yardımcısı ve başasistanlık atamalarında uzun yıllardır beklenen sınav nihayet yapıldı. Ancak bu süreç; yazılı sınav sorularının içeriğinden,  jürilerin oluşumuna, sözlü sınav sürecinin keyfiliğine kadar pek çok soru işareti ve ihlali barındırıyordu.

Durum sınavda “başarılı” olanlar yönünden de, farklı ilerlemedi. Öyle ki şef veya şef yardımcısı olarak atanmaya hak kazanan çok sayıda hekime, atama işlemi ile birlikte/aynı anda il dışı “rotasyon” görevleri de tebliğ edilmeye başlandı. Dolayısıyla şef yada şef yardımcısı olarak atanabilmek için, bu “mecburi hizmeti” de kabul etmek/tebliğ etmek gerekiyordu.

Bu görevlendirmenin/rotasyonun dayanağı olan “Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı Ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in, “Atamalar ve görevlendirmeler” başlıklı 12. Maddesinin 2 fıkrası Türk Tabipleri Birliği tarafından yargıya taşındı.

Danıştay 5. Dairesi dün (6.10.2010 tarihinde) verdiği karar ile;

“geçici görevlendirmenin yargısal içtihatlarla belirlenmiş olan ilkeleri ve sürekli personel ihtiyacının geçici görevlendirme yoluyla giderilmesinin mümkün olmaması karşısında, boş olduğu ve personel gereksinimi duyulduğu için ilan edilen 1. ve 2. Hizmet bölgelerindeki klinik şefliği ve klinik şef yardımcılığı kadrolarına sınavda başarılı olarak tercihleri gözetilmek suretiyle atanan adayların 3,4,5 ve 6 hizmet bölgelerinde zorunlu görevlendirmelerine olanak veren dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir”

sonucuna ulaşarak, dayanak düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkemeler tarafından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararları; geriye yürüyerek, dava konusunu hiç yapılmamış gibi ortadan kaldırdığı için; hem Yönetmeliğin ilgili maddesi, hem de bu maddeye dayanılarak yapılan geçici görevlendirme işlemleri hukuki dayanaktan yoksun/hukuka aykırı hale gelmiş oldu.
 
Adı geçen görevlendirmeleri tebliğ alan-almayan, göreve başlayan-başlamayan tüm hekimlere önemle duyurur, ayrıntı bilgi için Hukuk Büromuza başvurmanızı öneririz.

Saygılarımızla. 07.10.2010

Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!