GÜVENLİ ORTAMDA GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BİR ARAYA


  • Ağustos 25, 2010
  • 1621

 

10.11.2009 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Polikliniğinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Cengiz Dayan hasta yakınları tarafından şiddete uğramıştı.
Yaşanan bu üzücü şiddet olayını kınamak amaçlı 12.11.2009 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöroloji Derneği ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Yapılan açıklamada, hükümetin sağlık alanında yaptığı düzenlemelerle sağlık hizmetinin niteliğini geri plana atıldığı, bu durumun öfke ve şiddet ortamına zemin hazırlandığını ifade edilirken artık tüm sağlık çalışanlarının “güvenli ortamda güvenli sağlık hizmeti” için dayanışma içinde seslerini daha güçlü çıkarmalarının zamanı olduğunu vurguladılar.


GÜVENLİ ORTAMDA GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BİR ARAYA BASIN AÇIKLAMASI

12.11.2009


Basına ve Kamuoyuna,

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artarak devam ediyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji polikliniğinde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Cengiz Dayan 10.11.2009 tarihinde saat 16:00’da bir grup hasta yakınının saldırısına uğradı. Görevi sırasında maruz kaldığı şiddet sonucunda yüzüne birçok darbe almış olan hekim arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. 

Sağlık ortamında yanlış politikalar ve yıkımın giderek arttığı günleri yaşamaktayız. Bunca yıkımın yanında sağlık hizmetinin niteliğinin geri plana atıldığı, sağlık çalışanlarının haklarının kısıtlandığı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmadığı bir dönemdeyiz. Diğer yandan, yöneticilerin popülist söylemleri
sağlık hizmetlerinin niteliği ve sunumu hakkında çarpık tutumlara zemin hazırlarken, bu tutumlardan kaynaklanan şiddet ve öfke çoğunlukla biz sağlık çalışanlarına yönelmektedir. Hemen her gün birçok sağlık çalışanı hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmaktadır.

Sorunlar karşısında zor kullanma ve şiddet uygulama toplumun tüm alanlarında gözle görülür biçimde yaygınlaşmaktadır. Ancak, şiddet hiç bir koşulda kabul edilemez. Özellikle de tüm zorluklar ve değersizleştirmelere karşın görevlerini yapmaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik benzeri şiddet olaylarının sıklığının artmasını endişe verici buluyor ve acilen önlem alınmasını talep ediyoruz. Daha önce de bu çağrılar yapılmasına ve kısmen önlemler alınmasına karşın geldiğimiz bu noktada yasal düzenleme gibi daha ciddi önlemlerin gerektiğini düşünüyoruz. Zaman, tüm sağlık çalışanlarının “güvenli ortamda güvenli sağlık hizmeti” için dayanışma içinde seslerini daha güçlü çıkarmalarının zamanıdır.


İSTANBUL TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ


Bu HABERİ Paylaş!