"DÖNER SERMAYE BEREKETİ" NİN YANITINI HEKİMLER VERİYOR, VERECEK!


  • Ağustos 24, 2010
  • 1563

TTB Merkez Konseyi, hekimlerin döner sermayeden aldıkları katkı payının ne kadar yüksek olduğuna dair haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ve manipülatif bir içerikle hazırlandığını bildirdi.                         


06 Temmuz 2009
BASIN AÇIKLAMASI
 
             “Döner sermaye bereketi”nin yanıtını hekimler veriyor, verecek!
 
Bugün Anadolu Ajansı üzerinden basına geçilen bir haberle “tam gün” tartışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki personelin,  özellikle de doktorların aldıkları döner sermaye katkısının ne kadar çok olduğu duyuruldu. Öncelikle bu haberin gerçekleri yansıtmadığını, manipülatif bir içerikle hazırlandığını belirtmek istiyoruz. Yüzlerce hatta bazısında binlerce hekimin çalıştığı illerden tek bir hekimin gelirini örneklemenin ve bunu tüm hekimleri ilgilendiriyormuş gibi Anadolu Ajansı üzerinden servis yapmanın ciddiyetle bağdaşır bir yönü yoktur.
 
TTB Merkez Konseyi 3 Temmuz 2009 Cuma günü yaptığı bir basın toplantısıyla “tam gün” tasarısının kamuoyuna yansıtıldığı gibi hekim ücretlerine ciddi artışlar getirmediğini belirterek “yanıltıcı, demagojik açıklamalarla hekimleri susturamazsınız” demişti. Hatırlanacağı gibi tasarıyla hekim ücretlerine ciddi artışlar getirildiğini savunan tek odak Sağlık Bakanlığı ile kendilerine Türkiye Hekim Platformu adını veren ve bakanlığa yakınlığıyla bilinen bir gruptu.
 
Tekrarlıyoruz:
Türkiye’de kamuda çalışan hekim sayısı 80 bin civarındadır.
Hekim maaşları ortalama 1600 TL dolayındadır.
Performansa dayalı ödeme hekimlerin istemedikleri, güvencesiz, adaletsiz, etik açıdan sıkıntılı çalışma ortamı doğuran bir uygulamadır.
Haberde yer alan örneklerle hekimlerin gelirleri hakkında yanıltıcı bir kamuoyu oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece “tam gün” tasarısı ile yaratılmak istenen ortam desteklenmeye çalışılmaktadır.
Anlaşıldığı kadarıyla TTB’nin 3 Temmuz 2009 Cuma günü yaptığı açıklama ile duyurduğu gerçekleri açıklama ve ardından da etkin bir programın sonbaharda yürürlüğe konulacağı açıklaması telaş yaratmıştır.
TTB hekimlerle birlikte bütün ekip üyelerinin maaşlarında emekliliğe yansıyan, güvenceli artış talep etmektedir. Bir savcıya 5.300TL verildiği ve emekli maşı olarak 3.200 TL ödendiği göz önüne alındığında hekimlerin de taleplerinin yerindeliği anlaşılır.
 
Bakanlığın/yetkililerin yanılsama yaratacak haberler “hazırlama” yerine hekimlerin talepleri doğrultusunda hazırlık yapmaları yerinde olacaktır. Hekimler haklarını almak için ekip üyesi arkadaşlarıyla birlikte hazırlığa başlamışlardır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

ÖNEMLİ NOT: 6 Temmuz 2009 Pazartesi tarihli basın yayın organlarında Anadolu Ajansı kaynaklı "Döner Sermaye Bereketi" haberinin yayımlanmasının ardından TTB Merkez Konseyi'nce yukarıdaki basın açıklaması yapılmış, tepkilerin artmasının ardından Anadolu Ajansı yalan haberi aynı gün akşam saatlerinde geri çekmek zorunda kalmıştır.


Bu HABERİ Paylaş!