“HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÖNLENEBİLİR Mİ?”


  • Ağustos 24, 2010
  • 1620

14 Şubat 2009 tarihinde gerçekleşen toplantıda şiddetin nedenleri yanı sıra şiddeti önlemek için nelerin yapılması gerektiği yönünde çalışmalar yapıldı ve şiddetin önlenmesine yönelik bir çalışma programı oluşturuldu.

Toplumsal boyutta artan şiddetin sağlık sisteminde yaşanan olumsuzluklara bağlı olarak hekim ve sağlık çalışanlarına da yansıdığı ve bunun artmakta olduğunun altı çizildi.

Çalıştayda şiddeti önlemenin mümkün olduğu, bunun için kurumların ve kişilerin üzerlerine düşenleri hayata geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Çalıştay sonuçları en kısa sürede açıklanacak olup, çalıştayda sunulan bilgiler ve tartışmalar basılı hale getirilerek yayınlanacaktır.

Yürütme Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!