KAMPANYAYA KATILIN... BİR İMZA DA SİZDEN...


  • Ağustos 24, 2010
  • 1624

 

İŞİMİZE, ÖZLÜK HAKLARIMIZA, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM
BİR İMZA DA SİZDEN…

14 Ocak 2009 Tarihin' de Okmeydanı Hastanesinde saat 12:30' da imza kampanyasına ilişkin basın açıklaması yapılacaktır. 

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık ortamında yaşadığımız sorunların ekonomik kriz gerekçe gösterilerek ağırlaştırıldığı, işsizliğin, hak kayıplarının arttığı, çalışma ortamımızın giderek zorlaştırıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Biz hekimler, iş güvencesinin olmadığı, alınan ücretlerin belirsiz olduğu, sağlık alanında yaşanan tüm sorunların omuzlarımıza yüklendiği ve bu sorunlardan kaynaklanan şiddetin açık hedefi haline getirildiğimiz bir ortamda çalışmaya mahkum edilmekteyiz.

Bütün bu gelişmeler, karşı çıkışımızı daha görünür kılmayı, taleplerimizi, tepkilerimizi daha güçlü ifade etmeyi zorunlu kılmaktadır. Sesimizi, taleplerimizi duyurma çabasının bir adımı olarak Türk Tabipleri Birliği’nce Başbakanlığa yönelik bir imza kampanyası başlatılmıştır. Yine TTB ve Odamız tarafından yaşadığımız sorunları ve buna karşı taleplerimizi içeren 4 ayrı broşür (Sosyal Güvenlikte Hak Kaybı Dönemi, Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri, Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Yapacakları Hizmet Sözleşmesi) geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştır. Söz konusu broşürlere sitemiz “Yayınlar” bölümünden erişebilirsiniz.

İmza kampanyası 26 Aralık 2008 tarihinde tüm Türkiye’de başlatılmış olup, 16 Ocak 2009’a kadar sürdürülecektir. İmza kampanyasının geniş bir hekim kitlesinin desteğiyle sürdürülmesi işimize, özlük haklarımıza ve geleceğimize sahip çıktığımızı göstermemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

İmzanızı, temsilcilerimiz aracılığıyla ulaştırılacak imza metinlerine ekleyebileceğiniz gibi, e-posta (istabip@istabip.org.tr adresine) ve  faks gönderimi (212 513 37 36) yoluyla bize iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

İmza Metni İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!