Aile Hekimliği Uygulaması İstanbulda Ağır Bedeller Ödeticek


  • Haziran 23, 2010
  • 1262

30 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da Aile Hekimliği’ne geçileceğine dair Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgi üzerine İstanbul Tabip Odası bugün (22.06.2010) oda bünyesinde bir basın açıklaması düzenledi.

 

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Fethi Bozçalı’nın yanı sıra İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Mustafa Sülkü katıldı.

 

Açıklamanın açılış konuşması İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından yapıldı. Gören, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye’nin bir süreçten geçtiğini ve Genel Sağlık Sigortası ile başlayan, Tam Gün, Aile Hekimliği Uygulaması ile devam eden bu sürecin mecliste bekleyen yasa tasarısı Kamu Hastane Birlikleri ile tamamlanacağını söyledi. Halka yapılan bu dönüşümleri popülist yaklaşımlarla anlatılarak olumlu gelişmeler gibi gösterilmeye çalışıldığını halbuki tam tersi olduğuna dikkat çekti. Gören, gerçekleştirilmeye çalışılan bu sistemin halkı anayasal haklarından biri olan sağlık için para harcamaya doğru yönlendirdiğini,  hekimleri de ucuz iş gücü statüsüne soktuğunu ifade etti.
Taner Gören sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul Tabip Odası zaman zaman her yapılan uygulamaya itiraz eden bir kurum olarak algılanabiliyoruz. Ancak halk sağlığına ve meslektaşlarımızın faydasına olan hiçbir uygulamaya itirazımız yok. Ayrıca Aile Hekimliği sisteminin içinde yer almak isteyen meslektaşlarımızı yargılamak gibi bir niyetimiz de yok. Bunu yapmak, meslektaşlarımızın mesleki geleceğine karar verme özgürlüklerine engel olmak olur. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir meslek örgütü olarak, Aile Hekimliği’nin hem topluma hem de meslektaşlarımıza getireceği zararlara dikkat çekmek ve uyarmaktır. Hedef, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti ile beraber iyi hekimlik yapabilmenin yollarının tespitinin sağlanmasıdır.” dedi.

 

Basın açıklaması metni İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Süheyla Ağkoç tarafından okundu. Yapılan açıklamada özetle: “Birinci basamak sağlık hizmeti, bireye ve topluma yönelik verilmesi gereken kapsayıcı, entegre, tedavi edici ve koruyucu bir sağlık hizmeti olmalıdır. Ancak Aile Hekimliği Uygulaması bu anlayışı terk etmekte ve bireye yönelik, talep odaklı hizmet anlayışını getirmektedir.
Ticarethaneye dönüştürülen bu kurumlara ulaşımın daha da zorlaşacağını ve parçalanmış, ticarileştirilmiş birinci basamağın sağlık alanındaki bedeli İstanbul’a ağır olacaktır. Bu nedenle İstanbul Tabip Odası olarak popülist söylemlere karşılık bilimsel ve doğru bilgileri aktarmak konusunda bilimsel ve güvenilir bilgileri-verileri paylaşmak üzere tüm toplumun güven duyacağı bir “AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME KURULU” oluşturma kararı alınmıştır” denildi.

 

Aile Hekimliği Uygulaması’nın nasıl finanse edileceğine dair gelen soru üzerine İTO Pratisyen Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Sülkü şu cevabı verdi: “Sağlık alanına Sağlıkta Dönüşüm Politikalarıyla serbest piyasa anlayışı getirilmiştir. O yılki bütçenin olanaklarına göre kurumlarda hangi işlemlerin yapılacağına karar verileceğini ifade ederek sağlık hizmetleri bütçeye göre değil ihtiyaca göre şekillenmesi gerektiğini vurguladı.


Bu HABERİ Paylaş!