İBB Sağlık Dairesi Başkanı ve İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü İle Bir Araya Geldik


  • Temmuz 01, 2024
  • 413

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu'nun kısa bir süre önce görüştüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ile bir görüşme daha gerçekleştirdik. İTO Aile Hekimliği Komisyonu olarak İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ve İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Dr. M. Hakan Yılmaztürk ile 25 Haziran 2024 tarihinde bir araya geldik.

Öncelikle, İBB Sağlık Dairesi tarafından başlatılan HPV aşısı çalışmaları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ederiz. İstanbul’da HPV aşısına çok yoğun bir talep olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığına bu karşılanmamış ihtiyacı gidermesini ve iki sene önce verdiği HPV aşısı sözünü hayata geçirmesini yeniden hatırlatıyoruz.

İBB’nin HPV aşısı çalışmasına olan yoğun talep, başta rahim ağzı kanseri olmak üzere HPV nedenli kanserlere karşı etkili olan bu aşının daha fazla gecikmeden uygulanması gereğini bir kez daha göstermiştir. HPV aşısı, vakit kaybetmeden aşı takvimine alınmalıdır.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, İTO geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ve İTO Kadın Komisyonu'ndan Dr. Hatıra Topaklı'nın yer aldığı görüşmede, İstanbul’da başta koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için İBB’nin ve İTO’nun ortak çalışmalar yapması, özellikle bağışıklama çalışmaları, kadın sağlığı ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili İBB’nin yapmış olduğu çalışmaların duyurulması ve yurttaşlarımızın bilgilendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduk.

İBB Sağlık Dairesi’ne koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önem, bu alanda attıkları adımlar ve İTO ile birlikte yaptıkları çalışmalar için yeniden teşekkür ederiz.

Görüşmenin önemli konularından biri de beklenen İstanbul depremiydi. İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) deprem güvenliği ve depreme hazırlığı için İBB Şehir Planlama Ofisi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürme konusunda kararlılığımızı dile getirdik.

Sağlık Bakanlığına da ASM’lerdeki sağlık emekçilerinin beklenen İstanbul depremine rağmen güvencesiz şartlarda çalışmaya devam ettiğini hatırlatıyor, tüm sağlık çalışanları ve yurttaşlarımız adına “ASM’lerin yenilenmesi için verdiğiniz sözleri tutun” çağrısı yapıyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!