Vergide Adalet Eylemlerinde 15. Hafta: Bir Bayrama Daha Vergi Kesintileri ile Giriyoruz Vergilerimiz Kimlere Gidiyor Bilmek İstiyoruz


  • Haziran 12, 2024
  • 328

Aile hekimliği çalışanları, vergide adalet eylemlerinin 15. haftasında Küçükçekmece Atatürk Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul Tabip Odası (İTO), Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri’nin 12 Haziran, çarşamba günü yaptığı ortak eylemde konuşan İTO geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan, “Her çarşamba talebimizi ısrarla dile getiriyoruz. Hala adaletsiz bir vergi sistemi uygulanıyor. Bu ülkenin çok kazanan küçük bir grubu var, bu gruptan alınan vergiler sürekli affa uğruyor, birtakım düzenlemelerle bu insanlar sürekli kayırılıyor ve kamu kaynaklarından bu insanlar yararlanıyor. Vergiyi de bu insanlar ödesin. Biz zaten zorlu geçim şartlarında ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi. Basın açıklamasını SES Bakırköy şube yöneticisi Sevgi Kızılırmak okudu. Açıklama şöyle:

BİR BAYRAMA DAHA VERGİ KESİNTİLERİ İLE GİRİYORUZ. VERGİLERİMİZ KİMLERE GİDİYOR BİLMEK İSTİYORUZ.

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!

Bugün 12 Haziran 2024. 3 gün sonra ücretlerimizi alacağız ve peşinden bir bayrama daha gelir kaybı ile gireceğiz. Her ay artan enflasyon ve her ay azalan gelir ve bu ay yine yoksullaşacağız. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüm ekonomik krizi biz ücreti ile geçinmeye çalışanların sırtına yıkmaya devam edecek. 4 ayı geçti her hafta soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Vergide Adaleti ne zaman sağlayacaksınız?

Bakanlar özel jetlerle seyahat etmekten bile vazgeçmemişken tasarrufun bizden yapılmasını kabul etmiyoruz.  Yoksulluk sınırı altında bir ücretle çalışanın ücretinin üçte birinin vergi olmasını kabul etmiyoruz. Devasa karlar açıklayan bankalardan, şirketlerden %15 vergi alınırken bizlerden %35 vergi kesintisi olmasını kabul etmiyoruz. Yediğimizden içtiğimize, giydiğimizden yattığımız yere her şeyden, ödediğimiz her faturadan zaten vergi kesilirken bir de üzerine ücretlerimizden %35 vergi kesilmesini kabul etmiyoruz. Önümüzdeki ay yapılacağı söylenen zammı göremeden vergi kesintisi ile bizden alınmasını kabul etmiyoruz. Vergide Adalet istiyoruz

GELİRİ BİR AVUÇ SERMAYEDAR KAZANIYOR. VERGİLERİ BİZ ÜCRETLİLER VERİYORUZ.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Açıkladı “Geçtiğimiz yıl ödenen toplam gelir vergisinin %92,1’i kaynakta tevkifat yoluyla tahsil edilmiştir. Bu tahsilatın da %62,3’ü tek başına ücretlilerden yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 2023 yılında Muhtasar Beyanname ile bildirilen 720 milyar 208 milyon liralık gelir vergisinin 448 milyar 832 milyon lirası sadece ücretlilerden kesilen gelir vergisidir.”

Yani 2023 yılında toplanan gelir vergilerinin yüzde 62’si biz ücretlilerden kesilmiştir. Başta halkımız olmak üzere tüm ücretli çalışanlara soruyoruz. Geçen sene bu ülkenin gelirinin %62’sini siz mi kazandınız da verginin yüzde 62’sini siz veriyorsunuz? Ülke büyüdüğü, ekonomik krizden çıkış yoluna girdiğimiz söylenirken bu büyümeden bizim payımıza ne düşüyor?

Bizden toplanan vergiler bir avuç müteahhidin, bir avuç sermayedarın kasasına aktarılıyor. Vergide Adalet olmadığı için aylarca hastanelerde randevu kuyruğunda bekliyoruz. Vergide Adalet olmadığı için daracık aile sağlığı merkezlerinde sağlık hizmeti almaya çalışıyoruz. Vergide Adalet olmadığı için emekliler 10 bin lira alıyor. Vergide Adalet olmadığı için her gün saatlerimizi kalabalık toplu taşıma araçlarında geçiriyoruz. Vergide Adalet olmadığı için çocuklarımıza kreş yapılmıyor, okul yapılmıyor. Vergide Adalet olmadığı için bu kavurucu sıcaklarda nefes alacak bir parkımız bile yok. Vergide Adalet olmadığı için hastalandığımızda tedavi olacak yer bulamıyoruz. Vergide Adalet olmadığı için HPV aşısı olamıyor kanser oluyoruz. Vergide Adalet olmadığı için boğmaca aşısı alamıyor bebeklerimizi kaybediyoruz. Vergilerin neredeyse hepsini biz ödüyoruz ama toplanan vergiler bize harcanmıyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 15. haftada yeniden soruyoruz.

  • Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
  • Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergi alacaksınız?
  • Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  • Şirketlerin Vergi muafiyet ve istisnalarını gözden geçirdiğinizi ve bunu iki hafta içinde açıklayacağınızı söylemiştiniz. 1 ay geçti gözden geçirmeniz ne zaman bitecek?
  • Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Vergide Adaleti sağlamak için ne zaman bir adım atacaksınız?
  • Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine ne zaman ayıracaksınız?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talebimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları, giderek yoksullaşan halkımızı bir kez daha davet ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!