Sağlık Çalışanları 10 Haftadır Vergide Adalet İstiyor!


  • Mayıs 08, 2024
  • 292

Aile hekimliği çalışanları, vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek başlattıkları çarşamba eylemlerine devam ediyor.

Vergide adalet isteyen sağlık çalışanları eylemlerin 10. haftasında İstanbul'da Eyüp 8 No'lu Aile Sağlığı Merkezi önündeydi. 8 Mayıs 2024, Çarşamba günü düzenlenen eylemde basın açıklamasını Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimleri Kolu'ndan Dr. Özden Güngör okudu.

İstanbul Tabip Odası'nın Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri ile birlikte yaptığı açıklama şöyle:

ENFLASYON YILLIK 124,35 DAYANDI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ON HAFTADIR VERGİDE ADALET İSTİYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) esas alındığında 2024 yılı Nisan ayında TÜFE yüzde 3,18 oranında artmış,  yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla Nisan ayında 1,30 puan artarak yüzde 69,80 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ancak Enflasyon Araştırma Grubu, Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında yüzde 5,02 artarak son 12 aylık artışı ise yüzde 124,35 olarak gerçekliğini ilan etmiştir.

Öte yandan çalışanların ücretlerinden yapılan vergi kesintileriyle kamuda israfa ve şatafata dayalı harcamalar devam ediyor. Kamuda israfın son örneğini, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere dayalı olarak, Dışişleri Bakanlık katına 5 milyon 990 bin TL’lik mobilya satın alındığı anlaşılıyor.

Her gün artan fiyatlar çalışanların satın alma gücünü azaltıyor. Çalışanlar vergi dilimleri kasıtlı olarak düşük tutularak erkenden vergi dilimine girmesi ve yüksek vergi kesinti oranları her ay azalan gelir, giderek artan gider tablosuyla karşı karşıya kalıyor.

Aile Sağlığı Merkez(ASM) çalışanları ve diğer sağlık çalışanlarından her ay artarak kesilen yüksek vergi oranları kabul edilemez hale gelmiştir.

21 Şubat 2024 tarihinde her hafta Çarşamba günleri tüm ASM binalarında ve hastane önlerinde ‘Vergide adalet İstiyoruz’ eylemlerimize kayıtsız kalan hükümetin karlarını her geçen gün artıran şirketleri nasıl kayırdığını görüyoruz ve bunun karşısında sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz.

Talebimiz çok açık:

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz. Bunun için on haftadır yürüttüğümüz Çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz.

Hükümete sorularımızı yanıtlamadığı için onuncu eylem haftamızda bir daha soruyoruz:

Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız kadarıyla kamudan beslediğiniz hangi şirketten bu kesintileri yapabiliyorsunuz?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?

Kamuda gösterişe şatafata israfa dayalı harcamalara ne zaman son vereceksiniz?

Eylemlerimiz taleplerimiz karşılana dek her Çarşamba sürecek,

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm çalışanları ve vergi mağduru halkımızı davet ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!