Emek Bizim Söz Bizim! Yaşasın 1 Mayıs!


  • Mayıs 02, 2024
  • 206

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) çağrısıyla emekçiler 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek için Saraçhane Meydanı’nda toplandı.

Hekimler ve tıp öğrencileri de özlük haklarının, eğitim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle Saraçhane’deydi. Hekimler, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası kortejinde “Gelecek Ellerimizde, Emek Bizim Söz Bizim” pankartıyla yerini aldı.

İstanbul Valiliği’nin tren, metro, metrobüs ve vapur seferlerine kısıtlamalar getirmesine rağmen Saraçhane’ye ulaşan binlerce kişi polis barikatıyla karşılaştı.

Polis, Anayasa Mahkemesi’nin “İşçilerin Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamasının hakkı olduğunu” belirten açık kararına rağmen Saraçhane’den Taksim’e yürüyüşe geçenlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Taksim, emekçilere kapatıldı. Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere engel olanlar, Anayasa’yı tanımayarak suç işlemiş oldu.

İstanbul Tabip Odası tüm yasaklamalar ve hukuksuz engellemelerle mücadele etmeye, hak ve özgürlükleri savunmaya devam edecek.

Taksim 1 Mayıs Alanıdır!
Yaşasın 1 Mayıs!


Bu HABERİ Paylaş!