Aile Hekimliği Çalışanları Vergi Adaleti İçin Süresiz Çarşamba Eylemlerine Başladı


  • Şubat 21, 2024
  • 386

Aile hekimliği çalışanları “vergide adalet istiyoruz” sloganıyla 21 Şubat Çarşamba günü, İstanbul Küçükçekmece Atatürk Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Eylemde konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan, aile hekimliği çalışanlarının maaşlarının artan enflasyon karşısında günden güne eridiğini vurguladı ve vergi dilimindeki adaletsizliğe şu sözlerle dikkat çekti:

“Vergide adaletsiz sistemin düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Vergi dilimlerini güncelleyin. Bu kadar gelir vergisini kimden alıyorsunuz bizden başka? Sürekli vergi affı çıkıyor ama bizim gibi kamu emekçilerinin maaşlarından peşin olarak bu ücret kesiliyor. Biz bu adaletsizliğe dikkat çekmek için, yüzde 35’lere varan oranların yüzde 15’te sabitlenip tüm yıla yayılması için aile hekimliği çalışanları olarak her çarşamba Aile Sağlığı Merkezlerinde eylemler yapacağız. Bu sorunu görünür hale getirmek için Türkiye’nin dört bir yanında eylemler yapılacak. Umarım başarıya ulaşır ve vergi adaletsizliğine son veririz.”

Basın açıklamasını Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy Şube Eşbaşkanı Fikret Bulut okudu. Açıklama şöyle:

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI VERGİ ADALETİ İÇİN SÜRESİZ ÇARŞAMBA EYLEMLERİNE BAŞLIYOR

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan binlerce sağlık çalışanı 15 Mart 2024 tarihinde alınacak Şubat maaşlarında yılsonuna dek giderek artacak vergi kesintileriyle karşı karşıya kalacak ve her malın, hizmetin giderek artacağı bir dönemde yüksek vergi kesintileri devam ederse ASM çalışanlarının ekonomik kayıpları daha da artacaktır.

Vergi Adaletinin temel amacı, vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri teme alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır. Ancak ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla artırılmış, çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir.

Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırıldığından daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikaları devam etmektedir.

Kamudan ihale alan müteahhitlerden, siyanür faciasına neden olan maden şirketlerinden alınmayan vergi, Aile Hekimliği Çalışanlarından alınıyor

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) de sözleşmeli ve ücretli çalışanlardan alınan vergi artık dayanılmaz hale gelmiştir. Giderek artarak kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından yılın ikinci ayından itibaren başlayarak artan ve yaklaşık % 35 oranında yapılan vergi kesintisi kabul edilemez. Adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM sağlık çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmekte, çalışanlar arasında haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır.

21 Şubat’ta tüm ASM’lerde Vergi İndirimi yapılana dek her ÇARŞAMBA süresiz eylemdeyiz

ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla % 15 ile sınırlanması talebiyle 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren ülkemizin her ASM’de her Çarşamba günü süresiz eylemleri başlatıyoruz.

‘Aile Sağlığı Çalışanları Vergide Adalet İstiyor!’ sloganı yazılı pankart ya da dövizleriyle her Çarşamba günü yurt çapında hizmet veren tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde taleplerimiz karşılık bulana dek süresiz eylemde olacağımızı bildiriyoruz.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde yapılan % 35-40’lara varan gelir vergisi kesintilerinden vazgeçmesini, vergi adaleti sağlanana dek Çarşamba eylemlerini sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.

21 Şubat 2024 Çarşamba günü başlayacak ve talebimiz karşılanana dek sürecek eylemlerimize halkımızın destek olacağına inanıyoruz.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için mücadelemizi sürdürmeye davam edeceğiz.

Saygılarımızla

İSTANBUL TABİP ODASI
SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES) İSTANBUL ŞUBELERİ


Bu HABERİ Paylaş!