Ersin Alok Anısına Adalar Foto Belge Yürüyüşü


  • Kasım 07, 2023
  • 316

 
19 Kasım 2023 tarihinde Büyükada'da başlamak üzere takip eden haftaların Pazar günleri Heybeliada, Burgazada, Kınalıda ve Sedef Adası’nda 29 Eylül 2023 tarihinde yitirdiğimiz fotoğraf sanatçısı ‘Ersin Alok’ adına Foto Belge Yürüyüşü düzenliyoruz.
 
Amacımız, gerek şu anda sürüp gitmekte olan birçok inşai faaliyetle gerekse gündemdeki yeni İmar Planı ile kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz İstanbul Adaları’nın doğal ve kültürel mirasının bugünkü durumunu, tehlike altındaki değerlerini fotoğraf fotoğrafçılarının duyarlılığı ile belgelemek.
 
Bu fotoğraflar ileri tarihte bir gün dönüp bakıldığında neleri koruyabildiğimiz, neleri kaybettiğimize dair kıymetli birer belge haline gelecek.
 
İFSAK, İstanbul Tabip Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından desteklenen etkinliğimize, dileyen herkes katılabilecektir. Fotoğraflar Adalar Sivil İnisiyatifi Platformu’nun sosyal medya hesaplarında ve fotoğrafçıların kendi hesaplarında #adalarimaraacılmasin ve #adalarhepimizin hashtag’leri ile paylaşılacak, seçici kurulun seçeceği fotoğraflar yıl sonunda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi sergi salonunda sergilenecektir.
 
 
Tarih ve saat: 12, 19, 26 Kasım, 3, 10 Aralık 2023
11.00- 13.00 arasında kahvaltı
13.00-17.00 saatleri arası fotoğraf çekimi olarak belirlenmiştir.
 
Organizatör Adalar Sivil İnisiyatifi
 
Destekçiler
 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
İstanbul Tabip Odası
İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği)
 
Katılım Hakkında
 
Katılımcı yaşı 18 yaşını doldurmuş her birey etkinliğe fotoğraf çekmek üzere katılabilir. 18 yaşın altında olanlar ebeveynleri eşliğinde etkinliğe dahil olabilirler. Katılım bedelsizdir.
 
Etkinlik Kuralları
 
Tema İstanbul Adaları’nın doğal ve kültürel mirasının bugünkü durumunu, tehlike altındaki değerlerini belgelemektir.
 
Adalı rehberler, temaya uygun olabilecek noktalar hakkında fotoğrafçılara önerilerde bulunacak ve eşlik edecektir.
 
Dileyen fotoğrafçılar, Adalı rehberler olmaksızın çekimler de yapabileceklerdir. 
Denizden yapılacak çekimler de etkinliğe dahil olabilecektir.
 
Her fotoğrafçı, her türlü ekipman kullanarak fotoğraf çekebilir.
 
Fotoğrafçılar, gerekli izinleri kendileri almak koşuluyla drone ile çekim yapabilirler.
 
Özellikler Sergi değerlendirmesine girmesi istenen fotoğrafların kısa kenarı 3000 piksel olması gerekmektedir. 
 
Fotoğraflar renkli çekim olmalıdır.
 
Fotoğraflar, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Şubesi Sergi Salonu’nda sergilenmek üzere 40*60cm boyutlarında basılacaktır.
    
Katılım: Katılımcılar, her bir etkinlikten önceki gün saat 15:00’a kadar adalar.fby.2023@gmail.com e-posta adresine Ad, Soyad, Yaşadığı Şehir, Telefon, e-Posta,  bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.
 
Gönderim: Değerlendirme Kısıtlar Kişi ve/veya kurumların haklarını ihlal edebilecek fotoğraflar etkinliğe dahil edilmeyecektir. 
 
Fotoğraflara çekim sonrası herhangi bir müdahale yapılmaması gerekmektedir.
 
Sergi Seçici Kurulu Seçici kurul üyeleri destekçi kurumlar tarafından Aralık ayında belirlenecektir. 
 
Söz konusu etkinlik bir yarışma değildir.
 
Seçici kurul, yalnızca segilenecek fotoğrafları belirleyecektir.
 
Fikri Mülkiyet ve Kullanım Hakları
 
Kullanım Katılımcılar, seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan baskılı fotoğrafların bir defaya mahsus olarak Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Şubesi Sergi Salonu’nda sergilenmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 
Seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan veya bulunmayan tüm fotoğrafların digital kopyalarının Adalar Sivil İnisiyatifi sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını da kabul etmiş sayılacaktır. Ancak, Adalar Sivil İnisiyatifi her bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşacağını garanti etmez.
 
Haklar ve sorumluluklar Her bir fotoğrafın her türü fikri mülkiyet hakları eser sahibine ait olacaktır.
 
Fotoğrafçıların, fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarında #adalarimaraacılmasin
#adalarhepimizin hastag’leri ile paylaşmaları beklenecektir.
 
Diğer olası paylaşımlar kendi tasarruflarıdır.
 
Gerek organizasyon, gerekse destekçi kurumlar, fotoğrafları yukarıda belirtilen ortam ve yöntemler dışında kullanmayacaklardır. Ancak, özellikle sosyal medya’da 3. kişi ve/veya kurumların fotoğrafları herhangi bir şekilde kullanımlarından organizasyon ve destekçi kurumlar sorumlu olmayacaklardır.
 
Etkinlik sırasında gerek fotoğrafçıların gerekse ekipmanların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Organizasyon yukarıda açıkça belirtilen noktalar dışında herhangi bir şekilde ürün, hizmet, kaynak sağlamayı taahhüt etmemektedir.
 
Kişisel Veri Kullanımı
 
Katılımcılar, yukarıda ‘Gönderim’ bölümünde açıklandığı yöntemle fotoğraflarını gönderirken Ad, Soyad, Yaşadığı Şehir, e-posta bilgilerinin paylaşılmasına izin verip vermediğini bildirmelidir. 
 
İletişim Bilgileri
 
Etkinlik ile ilgili her türlü iletişim için adalar.fby.2023@gmail.com e-posta adresi kullanılacaktır.
    
 

Bu HABERİ Paylaş!