İstanbul'da Dünya Barış Günü Eylemi: Barış Mücadelesinden Bir An Olsun Vazgeçmeyeceğiz!


  • Eylül 04, 2023
  • 434

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 3 Eylül 2023 Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan ve geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Dr. Osman Küçükosmanoğlu katıldı.  Açıklama barış mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı. Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilde yapıla açıklamada "Bugün başta Ukrayna olmak üzere dünyanın birçok yerinde ismi konulan ve konulmayan savaşlar devam ediyor. Özellikle Afrika ve Ortadoğu’da hiç bitmeyen savaş ve çatışma halleri, bu bölgelerde insanların yanı sıra doğayı da öldürüyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar sadece ölmüyor tecavüze uğruyor, işkenceye maruz kalıyor, bulaşıcı hastalıklara yakalanıyorlar. Göç yollarında tarifsiz acılar yaşıyor, sığındıkları ülkelerde insanlık dışı şartlar nedeniyle yaşayan ölüler haline geliyorlar" denildi. 

İKTİDAR MİLLİYETÇİ VE AYRIMCI DOZU ARTIRIYOR

"Ülkemizde de AKP-MHP iktidar bloku, iktidarda kalmanın stratejisini süreklileşen bir kutuplaştırma, gerginlik, çatışma ve ‘düşman iç ve dış güçler’ argümanları üzerine kurmuş durumdadır. Ortadoğu’da girilen kirli ilişkiler de aynı politikaların sonucudur" ifadelerine yer verilen açıklamada AKP-MHP iktidar blokunun içeride ve dışarıda milliyetçi ve ayrımcı dozunu her gün biraz daha artırdığının vurgulandı.

Açıklamada, iktidarın halkları ve emekçileri kutuplaştıran politikalara, tüm yurttaşların can ve mal güvencesini, emekçilerin onurlu çalışma hakkını ve iş güvencesini yok sayan saldırılara her gün bir yenisini eklediğinin altı çizildi, "Kürt halkının en temel hak taleplerine kulak kapatarak, güvenlikçi politikaları öne çıkartıp sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla çözümsüzlükte ısrar ediyor. Çünkü ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler, halkların bir arada yaşama iradesini iktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar” ifadeleri kullanıldı.

BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AKP-MHP iktidar blokunun mültecileri ırkçı-milliyetçiliğin sıçrama tahtası olarak kullandığının belirtildiği açıklamada, “Yine tezkerelerde, kayyum atamalarında, siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılarak tutuklanmalarında iktidar blokunun savaş politikalarının ortağı olan muhalefet partileri maalesef mülteciler konusunda da milliyetçiliği körüklemektedirler” denildi. Açıklama şu sözlerle son buldu: 

"Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; tüm saldırılara, savaş ve kutuplaştırma, tek tip yaşam tarzı dayatmalarına karşın ısrarla ve örgütlü, kararlı bir mücadele ile dünyada, Ortadoğu coğrafyasında ve ülkemizde, barışı savunmaya devam edeceğiz. Adaletin, eşitliğin, kardeşliğin, paylaşımın, yardımlaşmanın, dayanışmanın, insanca bir yaşamın kalıcı hale getirildiği bir dünya ve ülke kuruncaya kadar barış mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın barış! Biji aşiti!"


Bu HABERİ Paylaş!