Uyarıyoruz! Aile Hekimleri İçin Yetersiz Ücret Artışları Yanında, Yaratılan Enflasyon Karşısında Tamamen Eriyen Cari Gider Ödemeleri Nedeniyle Yeni Bir Mücadele Dönemi Başlıyor


  • Temmuz 12, 2023
  • 1623

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı saat 21.30’da toplandı. Zoom üzerinden yapılan toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi Dr. Alican Bahadır, TTB AHEK Genel Sekreteri Dr. Sibel Uyan katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi maaş ve cari giderlere yeterli zam yapılmaması oldu. Kızamık salgını ile ilgili gelişmeler, deprem bölgesi ile güncel durum değerlendirmesi ve İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan’ın eğitim toplantısı önerisi toplantının diğer gündem maddelerini oluşturdu.

Toplantıda maaş ve cari giderlere yeterli zam yapılmamasıyla ilgili aile hekimlerinde ciddi bir tepki oluştuğu vurgulandı. Aile hekimlerine verilen cari ödemelerin, personel maaşı, kıdem tazminatı, Aile Sağlık Merkezi (ASM) bina kiralarını ve zamlanan sarf malzemeleri gibi giderleri artık karşılayamadığı belirtildi.

Toplantıda, yetersiz maaş artışının sadece sağlık alanıyla ilgili olmadığı, tüm memurları ilgilendirdiği de dile getirildi.

Aile hekimliği sisteminin mevcut maaş ve cari gider ödemeleri ile daha da yakıcı olarak sorunu yaşadığı, maaşlar konusunda gelişecek ortak tepkiye doğal olarak tüm aile hekimlerinin katılacağı ifade edildi ve geç kalmadan sahada bulunan bütün mücadele örgütleri ile birlikte bir mücadele sürecini örgütlenmenin önemi vurgulandı.

Tabip Odası’nın yıllardır savunduğu, sağlık alanının kamusal bir alan olduğu ve sağlık hizmetinin bu anlayışla verilmesi gerektiği dile getirildi. ASM’lerin depreme dayanıklı ve olası bir depremde sığınma alanı olabilecek ölçüde müstakil mekan olması ve bu binaların devlet tarafından donatılıp masraflarının devletçe karşılandığı, çalışanların da devletçe çalıştırıldığı bir alan olması dile getirildi.

Hekimlerin taşeronlaştırılmadığı emekliliğe yansıyan tek bir ücret alabildiği bir sistem fikrinin dillendirildiği toplantıda öncelikle sahadaki sendika ve dernekleri bir araya getirecek ve mücadeleyi şekillendirecek bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Kızamık Salgını ve TGC’ den İTO ‘ya Ödül

Toplantının gündem maddelerinden biri de kızamık salgınıydı. İstanbul Tabip Odası  ve TTB nin düzenledikleri basın açıklaması ve aile hekimleriyle yapılan anket ele alındı. Kızamıkla ilgili yapılan açıklamalarla halkı ve yetkilileri uyarmamız sebebiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından İTO’ya verilen basın özgürlüğü ödülü  yapılan faaliyetin ne kadar isabetli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Beklenen İstanbul Depremi

Toplantıda beklenen İstanbul depremi ele alındı. Kahramanmaraş depremi ve deprem bölgesinde gelinen son durum ve bölgenin son hali değerlendirildi. TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Gaziantep’te yapılacak bölge toplantısı ve organizasyonu konuşuldu.

Dr. Nergis Erdoğan’ın Önerisi

Son gündem olarak Dr. Nergis Erdoğan’ın komisyona önerdiği eğitim toplantısı konusu değerlendirildi ve Eylül ayı içinde bir eğitim toplantısı planlandı.

 


Bu HABERİ Paylaş!