Virüs Salgını Halkın Sağlığını Tehdit Ediyor, Aile Hekimlerini Çaresiz Bırakıyor!


  • Aralık 19, 2022
  • 1046

Maske ve aşı gibi koruyucu önlemler yok, üstelik hastalarımız ateş düşürücü gibi birçok ilacı fiyat artışı ve yokluğu nedeniyle kullanamıyor!

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu 15 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi toplanarak, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) son günlerde artan viral enfeksiyon salgını, artan ilaç fiyatları, eksik aşı durumu, koruyucu önlemlerdeki yetersizlikler ve yapılacak eğitim programı gibi konuları değerlendirmiştir.

Son bir ay içinde giderek artan, salgın düzeyine ulaşan viral enfeksiyonlar, başta çocukları, yaşlıları, kronik hastaları ve tüm toplumu derinden etkiliyor.

Maske gibi bireysel koruyucu önlemlerin başta okullarda ve toplu yaşam alanında terk edilmesi, kapalı alanlarda damlacık yoluyla bulaşın giderek artmasına, günlerce geçmeyen solunum ve sindirim yolları şikâyetlerine neden olmaktadır. Birincil koruyucu önlemlerin alınmayışı, halk sağlığını tehdit eden salgının, bu sorunla en fazla baş başa kalan aile hekimlerini çaresiz hale getirmiştir.

Günlerdir eczanelerde birçok ilacın olmamasından kaynaklı sorunların yanı sıra, son yapılan ilaç fiyatlarındaki artışla ilaç katkı paylarını bile halkın karşılamakta zorlandığı, sağlık güvencesi olmayan ya da prim ödeyemediği için ilaç yardımı alamayan hastalarımız birçok temel ilaç gibi, fiyatı 83 TL’ye çıkan ateş düşürücü şurupları dahi alamamaktadır.

ASM lerde Hepatit B, Verem (BCG), Polio aşılarının yetersiz olması sebebiyle koruyucu sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmaktadır.

İki yıldır doğum kontrolü malzemelerinin dağıtılmaması ve bu konudaki uyarılarımıza rağmen bakanlıkça bir çözüm üretilememesi, kadın ve halk sağlığını tehdit etmektedir.

Acilen Alınması Gereken Önlemler:

1. Kapalı ve toplu yaşam alanlarında maske kullanılması.
2. Hepatit, BCG, Polio, Prevenar gibi eksik aşıların temin edilmesi İnfluenza ve Rota aşılarının toplumun risk grubu her kesimine ayrımsız ve ücretsiz sağlanıp uygulanması.
3. Başta temel ve hayati ilaçlar olmak üzere katkı paylarının kaldırılması, güvencesiz ya da prim ödeyemeyen herkesin ilaç ihtiyacının ücretsiz karşılanması.
4. Yoksulluğun derinleştiği, alım gücünün hiç olmadığı kadar gerilediği bu günlerde, doğum kontrolü malzemelerinin temininde yaşanan sorunun bir an önce giderilmesini ve üreme sağlığı ve cinsel sağlık uygulamalarına gerekli özenin gösterilmesini istiyoruz.

Toplantıda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nun Samsun’da gerçekleştirdiği “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Şiddet” temalı etkinliği de değerlendirildi.

20 Aralık 2022, Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda komisyonumuz tarafından organize edilecek “Uyuz ve Birinci Basamakta Sık Görülen Diğer Cilt Hastalıkları” eğitim programının hazırlıkları gözden geçirilerek toplantı sonlandırıldı.

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!