İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezleri Depreme Hazır Değil


  • Kasım 28, 2022
  • 1049

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 24 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi toplanarak İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) depreme hazırlık durumu başta olmak üzere diğer gündemleri değerlendirdi.

23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’nin Gölyaka İlçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde birçok binada olduğu gibi Akçakoca 1 No’lu ASM de hasar görmüş ve geçici bir süre kapatılmak zorunda kalınmıştı.

Depremde yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifa diliyor bölgedeki sağlık çalışanları ve tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hepimizi çok korkutan son Düzce depremi vesilesiyle olası Marmara depremi için İstanbul’da yapılan hazırlıkların durumu ve yapılması gerekenler gündeme alınarak toplantıya başlanıldı.

Toplantı gündem ve kararları:

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından İstanbul’daki ASM binalarının deprem güvenliğini ölçmek amacıyla Şubat 2020 tarihinde yapılan ankete göre, ASM’lerin %32’sinin 1999 İstanbul depremi öncesinde inşa edilmiş binalarda hizmet verdiği, %90’ının deprem dayanıklılık testi olmadığı ve test yapılanlar arasında güvenli olarak geçen bina oranının sadece %10 olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu anket sonuçları ve öneriler İstanbul İl sağlık Müdürlüğü’ne yazılı iletilerek acil önlem alınması istenmişti.

https://www.istabip.org.tr/6188-asm-binalarinin-deprem-guvenligiyle-ilgili-goruslerimizi-istanbul-saglik-mudurlugu-ne-bildirdik.html

İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün 18.11.2020 tarihinde yaptığımız yazılı başvurumuza iki yıl geçmesine rağmen yanıt vermediği gibi ASM binalarının güvenli hale getirilmesi amacıyla maalesef bir çalışma içinde olmadığını görüyor, bunun için bir kez daha yazılı uyarı yapılmasının görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Toplantıda ASM çalışanlarına yönelik deprem öncesi ve anında yapılması gerekenler konusunda bir broşür hazırlanması ve bir eğitim çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde Samsun’da ‘Sağlık Çalışanların Sağlığı ve Şiddet’ temalı Karadeniz Bölge Toplantısı hazırlıkları görüşüldü.

Meslek içi eğitim kapsamında Aralık ayı ortalarında düzenlenecek mesleki eğitim ve buluşma programı konusunda görüş ve öneriler konuşulduktan sonra toplantı sona erdirildi.

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!