Kanser Olmak İstemiyoruz! Sağlığımızdan ve Şua İzni Hakkımızdan Asla Vazgeçmeyeceğiz!  


  • Kasım 14, 2022
  • 419

 

İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, DİSK / Dev Sağlık-İş ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), radyoloji çalışanlarının şua izinlerine yönelik düzenlemeye karşı 7 Kasım Pazartesi günü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

Eylemde açılış konuşmasını yapan SES İstanbul Aksaray Şube Eş Başkanı Yasemin Bakır radyoloji çalışanlarının sorunlarına dikkat çekerek, “Radyoloji çalışanlarının şua izinlerine dönük düzenlemeye itirazımız var. Şua izni hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası üyesi hekimlerin ve hastane temsilcilerinin de katıldığı eylemde kurumlar adına ortak açıklamayı TÜMRAD-DER Başkanı Heybet Arslan okudu.

Basın Açıklaması şöyle:

Yarın 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü.

 

Bugün X ışınlarının Alman Fizikçi Wilhem Conrad RONTGEN tarafından keşfedildiği gün.

8 Kasım tüm dünyada ve ülkemizde Dünya Radyoloji Günü olarak kutlanıyor.

Bizde işyerlerimizde bugünü bayram havasında kutlamayı çok arzu ederdik. Ancak ne yazık ki biz bugünü bayram havasında kutlayamıyoruz. Çünkü canla başla çalışmamıza rağmen radyoloji camiası olarak birçok hak kayıplarına uğruyoruz. Hak kayıplarımız sadece ekonomik kayıplar ile sınırlı kalmadı özlük haklarımızda kayıplar ile karşı karşıya kaldık.

 

Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür.

Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında yer alan radyoloji teknisyenleri diğer tüm sağlık emekçileri gibi bizler bir alkıştan daha fazlasını beklerken ekonomik ve sosyal haklarımızda, çalışma koşullarımızda iyileştirilmeler beklerken bütün bu özverili çalışmalar yok sayılarak kanunlarla düzenlenmiş haklarımızın en önemlisi de ŞUA izni hakkımızın elimizden alındığı bir süreci yaşadık.

Son bir yılda yaşadığımız hak kayıplarımız.

Radyoloji teknisyenlerini personel eksikliğinden dolayı fazla nöbet tutmaya zorladılar. Sağlık Bakanlığı Danıştay henüz nihai kararını beklemeden hukuksuz bir şekilde 5 yıl boyunca tutulan bu nöbetlerin ücretlerini faizi ile birlikte geri istedi. Arkadaşlarımıza 5 bin ile 40 bin arasında borçlar çıkarıldı. Ödeme yapamayan meslektaşlarımız icra ve hacizlerle karşı karşıya kaldı. Bu durum hukuksuz olduğu gibi vicdanları yaralayan bir durumdur. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini istiyoruz.

Bizlere yapılan hukuksuzluk sadece bununla sınırlı değil.

25 Haziran 2021 bir gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Radyoloji çalışanlarının Şua izni haklarını düzenleyen, radyoloji departmanlarının ve röntgen cihazlarının sahip olması gereken standartları ve özellikleri düzenleyen Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırıldığını öğrendik.

Meslek örgütlerine, derneklere ve sendikalara haber vermeden radyasyon alanında çalışan radyoloji teknisyeni, radyolog hekim, medikal fizikçi, nükleer tıp uzmanı, radyoterapi teknikeri, radyoterapi uzmanlarından ve hemşirelerden oluşan 60 bin civarında sağlık emekçisinin özlük haklarını düzenleyen bir mevzuatın yürürlükten kaldırılarak bir yıl sonra yerine getirilen yönetmelikle ŞUA izinlerimiz kısıtlandı bir çok radyasyonla çalışan meslektaşımızın bu izin hakları ellerinden alındı.

Bizler Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri olarak, Radyoloji teknisyenleri ve radyasyon ortamında çalışan diğer sağlık emekçilerinin hak kaybına uğramasını, haklarının ellerinden alınmasını ASLA KABUL ETMİYORUZ.

 

Çünkü;

Radyasyon riski altında çalışan radyoloji çalışanları olarak bizler kanser dâhil birçok hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Önce çalışma saatlerimizi artırdınız. Radyasyon ile çalışan personelin yıpranma denilen fiili hizmet sürelerini 90 günden 60 güne düşürerek özlük haklarını tırpanladınız.

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin büyük bir bölümünü özelleştirerek hizmet alımı adı altında taşeronlara verdiniz. Buralarda çalışan sağlık personeli radyoloji çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını taşeronlar eliyle gasp ettiniz. Kamuda çalışan tüm işçilere kadro verdiniz görüntüleme hizmetlerinde çalışanlara TAŞERONLAR istemiyor diye kadro dışı bıraktınız.

Çünkü; Sizler hiçbir zaman sağlık çalışanlarının yararına ve toplum sağlığını önceleyen bir çalışma yapmadınız. Taşeron lobilerinin ve şehir hastanesi tüccarlarının istek ve talepleri doğrultusunda yanlış uygulamalarda ısrar ettiniz.

 

Endişeliyiz! Çünkü her bir mevzuat değişikliği ile birçok hakkımız ya kısıtlanıyor ya da tamamen kaldırılıyor. ŞUA izinlerimiz ve yıpranma denilen fiili hizmetlerimizin kaldırılması demek bizlerin daha fazla radyasyona maruz kalması ve kanser olmamız demek.  Bizler Sağlığımızdan ve Haklarımızdan ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Tüm sağlık çalışanları gibi ekonomik kayıplarımız oldu. Pandeminin kahramanları olarak ilan ettikleri biz sağlık çalışanları ekonomik haklarımızda iyileştirme beklerken bizleri yoksulluk sınırı altında sefalet içinde yaşamaya mahkûm eden artışlar yapıldı. Bizler tek kalemde insanca yaşanacak ve emekliliğimize yansıyacak temel ücret artışı beklerken çıkarılan Ek ödeme yönetmeliği ve getirilen teşvik sistemi biz sağlık emekçilerini ayrıştırmış, iş barışını bozmuş ve hiç kimseyi memnun etmemiştir. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz. Sizler çıkardığınız yönetmelikler ve yanlış uygulamalarınıza inat bizler hekimler, hemşireler, teknisyenler, temizlik işçileri ve tüm sağlık emekçileri ayrışma yerine dayanışmayı büyütüyoruz. KARARLIYIZ! Bu yanlış uygulamalar düzeltilinceye kadar mücadeleyi ortaklaştırarak sürdüreceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

 

TALEPLERİMİZ

  • Sağlık Bakanlığı ivedilikle yürürlükten kaldırılan mevzuatların yerine tüm tarafların (radyologlar, radyoloji teknisyenleri, fizikçiler, nükleer tıp uzmanları, sendikaları ve meslek örgütlerinin) görüşlerini alarak yeni bir düzenleme yapmasını,
  • Radyasyon ile çalışan sağlık personelinin şua izinleri, fiili hizmet ve çalışma süresi gibi kanunlarla düzenlenmiş haklarının aynen korunmasını,
  • Radyoloji alanında personel eksikliğini gidererek iş yükünü azaltacak şekilde istihdam yapılmasını,
  • Taşeronluk uygulamasına son verilerek görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji çalışanlarına güvenceli kadro verilmesini,
  • Teşvik sistemine son verilerek tek kalem ve insanca yaşanacak temel ücret artışı yapılmasını TALEP EDİYORUZ.

 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

İstanbul Tabip Odası

SES İstanbul Şubeleri

Disk/ Dev Sağlık İş


Bu HABERİ Paylaş!