Toplantı: Kamuda Yaratılan Teşvikler Ekseninde Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Özlük ve Ekonomik Hakları


  • Eylül 23, 2022
  • 384

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı “Son Dönemde Kamuda Yaratılan Teşvikler (Atama, İstihdam vb.) Ekseninde Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Özlük ve Ekonomik Hakları” gündemiyle 27 Eylül 2022 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapılacaktır.

Hukuk Büromuzun da yer alacağı toplantımıza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU

Toplantının
Tarihi : 27 Eylül 2022 Salı
Saati : 19.00
Yeri : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu/İstanbul


Bu HABERİ Paylaş!