Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu 2021-2022 Çalışma Raporu


  • Mayıs 16, 2022
  • 249

Her ayın 3. perşembe günü online ya da yüz yüze olarak komisyon toplantıları düzenli bir şekilde gerçekleştirildi.
10-11 Nisan 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen “Asistan Hekim Olmak Çalıştayı”nda komisyon adına sunumlar gerçekleştirildi.

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu 28.05.2021 tarihinde Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ni; 09.06.2021 tarihinde Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette asistan hekimlerin çalışma koşulları, uzmanlık eğitimleri, pandemi görevlendirmeleri görüşüldü, İstanbul Tabip Odası’nın yapmış olduğu çalışmalar hakkında konuşuldu. Asistan hekimlerin talepleri, önerileri ve Tabip Odamızdan beklentileri dinlendi.

30.06.2021 tarihinde Dr. Seven Kaptan ile online platformda “Hekimler için LGBTI+ Sağlığı” konulu etkinliğimizi gerçekleştirildi.
TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu tarafından hazırlanan “Asistan Hekimlerin Hakları Var” broşürüne komisyonumuz adına Dr. Mustafa Ersözlü ve Dr. Fikret Çalıkoğlu katkı sundu.

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu tarafından düzenlenen kampa komisyon üyelerinin katılımı gerçekleşti. Kampta TTB yapılanması, sağlığın metalaşması, emeğe yabancılaşma, sağlık sistemi, mobbing, gelecek dönem planlanması oturumları gerçekleştirildi.

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonumuz 27.08.2021 ve 06.09.2021 tarihlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Asistan hekimlere, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler kolu tarafından hazırlanan “Asistan Hekimin Hakları Var” kitapçığı dağıtıldı. TTB ve İTO iletişim bilgileri, sosyal medya hesapları paylaşıldı.

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu 13.09.2021 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret etti. “Asistan Hekimin Hakları Var” kitapçığı dağıtıldı.

25.09.2021 tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe ve Sarıyer yerleşkeleri ziyaret edildi, asistan hekimler ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Ankara Şehir Hastanesi’nde Kadın Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak çalışmakta olan Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet ertesi evine dönerken trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi büyük bir acı ve üzüntü yarattı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da 24 Ekim 2021, Pazartesi günü 12.30’da hastanelerde saygı duruşu ve basın açıklamaları gerçekleştirildi. Bağcılar EAH, Şişli Etfal EAH, Bakırköy Sadi Konuk EAH, Zeynep Kamil EAH ve Marmara Tıp Fk. Pendik EAH hastanelerinde etkinlikler yapılırken, merkezi etkinlik İstanbul Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirildi. Basın açıklamasında “Uykusuz Asistan Ölüm Demektir!” pankartı açıldı. Basın açıklamasına başta asistan hekimler olmak üzere çok sayıda hekim ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Devrimci Sağlık-İş ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yönetici ve üyeleri katıldı. Dr. Rümeysa Berin Şen ve kaybettiğimiz meslektaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında konuşmalar ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu’nun çağrısıyla İstanbul Tabip Odası’nda toplantı ve kokteyl etkinliği gerçekleştirildi. Toplantıya İTO Yönetim Kurulu’nu temsilen Başkanımız Dr. Pınar Saip ve Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Güray Kılıç katıldı.10 Aralık 2021 tarihinde, İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen buluşmada, pandemi sürecinin getirdiği yoğunluk sebebiyle bir süredir bir araya gelemeyen genç hekimler sorunlarını konuşma, çözümler üretme fırsatı buldu.
Pandemi nedeniyle uzun süredir online olarak düzenlenen TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu toplantısı 28.11.2021 de Ankara’da yüz yüze gerçekleştirildi. Komisyonumuz adına toplantıya katılım sağlandı. Asistan hekimlerle bilgi alışverişi yapılarak gelecek dönem planlanması gerçekleştirildi.

Düşük ücret, fazla mesai, zorlu çalışma koşulları, şiddet, mobbinge karşı hak taleplerimizin karşılanması için 15 Aralık 2021, 8 Şubat 2022 ve 14-15 Mart 2022 tarihlerinde G(ö)REV Eylemlerine asistan hekimlerin katılması için saha çalışmaları yapıldı. G(ö)REV Eylemlerine asistan hekimlerin yoğun katılım gösterdiği, büyük oranda iş bıraktıkları görüldü.

Hastanelerimizde temsilcilerimiz aracılığıyla üyelik çalışmaları yapıldı, çok sayıda asistan hekim İTO’ya üye oldu.

01.04.2022 tarihinde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ziyaret edildi.

Hastanelerde Sağlıkta Güvenli Çalışma Eğitimleri gerçekleştirildi.


Bu HABERİ Paylaş!