Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Asistan Hekimlerin Haklı Mücadelesinin Yanındayız!


  • Ağustos 01, 2023
  • 495

Tıpta uzmanlık öğrencisi asistan hekimlere verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin aylık ve ödeneklerinin esas alınacağı, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın gereğidir. Buna karşın Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki asistan hekimler, maaş eşitsizliği, uzun çalışma saatleri, akademik eğitim yetersizliği ve artan iş yüküne rağmen azalan asistan kadrolarından dolayı muzdariptir.

Koşulların iyileştirilmesini isteyen hekimlerin Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliğine verdikleri dilekçeler reddedilmiştir. Talepleri karşılanmayan asistan hekimler yargı yoluna başvurmak zorunda kalmışlardır.

Açılan davalarda asistan hekimler lehine kararlar çıkmaya başlamıştır. Yargı mercileri, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından asistan hekimlerin ücret ve haklarının ödenmesi konusunda hukuka aykırı işlem yapıldığını tespit etmiştir.

Oda olarak Fakülte ile mevcut durum hakkında görüşme talebimiz ise “konunun yargıya yansıdığı” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kanunlara, yargı kararlarına ve meslektaşlarına karşı meslek etiğine uygun davranmaya davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın yanındayız!

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!