Birinci Basamak Sağlık Platformu’ndan Basın Açıklaması: Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin!


  • Ocak 15, 2022
  • 503

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun da içinde yer aldığı Birinci Basamak Sağlık Platformu 14 Ocak 2022, Cuma günü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.

“Ceza Yönetmeliğine Karşı Hakedişlerimiz İçin Tüm Haklarımız İçin Hep Birlikte Haykıracağız! Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin!” çağrısıyla yapılan ve platformu oluşturan kurumların temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasına Odamızı temsilen İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç, Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanları Dr Saffet Ercan ve Dr. Bilge Atlas Kaplan ile komisyon üyeleri katıldı.

Açıklamada 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin hukuksuz ve keyfi olduğu vurgulandı ve yönetmelikten güç alan yerel idareler tarafından pek çok aile hekiminin sözleşmesinin yenilenmek istenmediği , iş güvencesi ellerinden alınan aile hekimlerinin mobbingi yasallaştıran uygulamalarla susturulmaya çalışıldığı dile getirildi.

Ceza yönetmeliği geri çekilene kadar yılmayacaklarını, yorulmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirten platform bileşenleri adına ortak açıklamayı AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Noyan kamuoyuyla paylaştı.

Eyleme TTB Aile Hekimliği Kolu’nu temsilen TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ve Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan katıldı.

Emrah Kırımlı konuşmasında Haziran ayından beri verilen mücadeleye değinerek sağlık alanında yaşanan zorlukların yanında ayrıca uğradıkları mobbing, maddi zorluklar ve hekimlere şiddeti de hatırlattı ve bürokratların birinci basamak sağlık hizmetine dair anlattıkları başarı hikâyesinin asıl kahramanlarının kendileri olduğunu söyledi. Yaratılan baskı ortamının, tükenmişliğin ve bürokratik faşizmin önüne geçmek için mücadeleye devam edeceklerini, susmayacaklarını, yılmayacaklarını da bir kez daha dile getirdi.

Ardından platformu oluşturan kurumları temsilen (sırasıyla) konuşmalar yapıldı:

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası adına başkan yardımcısı Dr. Oktay Altun;
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Dr. Ahmet Mahlepçi;

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına Fadime Kavak’ın konuşmalarında söz konusu ceza yönetmeliği çekilene dek mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

 

 

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!