Asistan ve Genç Uzman Hekimler Buluştu: Birlikte Güçlüyüz


  • Aralık 28, 2021
  • 616

İstanbul Tabip Odası (İTO) Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu’nun çağrısıyla İstanbul Tabip Odası’nda toplantı ve kokteyl etkinliği gerçekleştirildi. Toplantıya İTO Yönetim Kurulu’nu temsilen Başkanımız Dr. Pınar Saip ve Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Güray Kılıç katıldı.

10 Aralık 2021 tarihinde, İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen buluşmada, pandemi sürecinin getirdiği yoğunluk sebebiyle bir süredir bir araya gelemeyen genç hekimler sorunlarını konuşma, çözümler üretme fırsatı buldu.
Komisyon adına Dr. Fikret Çalıkoğlu’nun komisyon çalışmalarına yönelik yaptığı sunumla başlayan etkinlik Dr. Pınar Saip’ in hoş geldiniz konuşmasıyla devam etti. Ardından çeşitli başlıklarda deneyim aktarımı yapmak isteyen asistan ve genç uzmanlar söz aldı.

Yapılan konuşmalarda asistanların can yakıcı problemi olan nöbet ertesi izin hakkında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi anestezi asistanlarının gerçekleştirdiği ‘Bugün hepimiz nöbet ertesiyiz’ eylemi paylaşıldı. Nöbet ertesi izin kullanılmaması sorununun altında asistanların eğitim gören değil hizmet veren olarak görülmesi, performans baskısı olduğu dile getirildi. Bu soruna odaklanmak üzere ‘Nöbet ertesi izin çalışma grubu’ oluşturulması kararı alındı.

Uzmanlık eğitimi sürecinde asistanların yaşadığı mobbing sorunu, sağlıkta şiddetin sağlığımızda, psikolojimizde ve çalışma ortamlarımızda yarattığı yıkım üzerine konuşuldu ve Bakanlıktan bu konuda düzenlenme yapılması gerektiği tekrar vurgulandı.
Mevcut sağlık sisteminin yarattığı kışkırtılmış sağlık politikasının, performans sisteminin hekimleri tükenme noktasına getirdiği ve artık işlemeyen bu sistemin değişmesi talebinin gerekirse yeni G(ö)REV etkinlikleriyle yükseltilmesi gerektiği önerildi.
Hastanelerde bölüm içi toplantıları sıklaştırmak, meslektaşlarımızla bağlar kurarak sorunları ortaklaştırmak gerektiği de getirilen önerilerden biri oldu. Tabip odasının örgütlenme çalışmalarının sahada daha aktif şekilde, özellikle genç hekimlere ulaşılarak yürütülmesi gerektiği ve bunun bir ihtiyaç olduğu vurgusu yapıldı.

Son olarak İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç söz aldı. Dr. Kılıç toplantıya katılım için teşekkür ederek başladığı konuşmasına bugüne dek kazanılan hakların mücadele sayesinde elde edildiğini, meslek odamıza sahip çıkıp örgütlülüğümüzü güçlendirdiğimiz ölçüde hakların da kalıcı olabileceğini vurguladı.

Buluşma, birlikte olmanın getirdiği güç ve umutla mücadele alanlarında görüşmek dileğiyle sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!