Basın Toplantısı: 15 Aralık’ta Haklarımız, Geleceğimiz İçin G(ö)REVdeyiz!


  • Aralık 14, 2021
  • 318

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası; hekimlerin, sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük haklarının hızla iyileştirilmesi amacıyla 15 Aralık 2021 günü “G(ö)REV” kararı aldı.

Karar ile ilgili 14 Aralık 2021, Salı günü İstanbul Tabip Odası (İTO), Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, SES İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü Fadime Kavak, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Serkan Özbakış, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Mahlepçi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu G(ö)REV kararının gerekçelerini açıklarken Ekim ayından itibaren yürütülen sağlık hakkı mücadelesinin yeni bir aşamaya geldiğini söyledi. Meclisten geri çekilen yasa tasarısının tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı için zaten tepki çektiğini, ardından tümden geri çekilmesinin kamuoyu önünde sağlık emekçilerini küçük düşürücü bir hamle olduğunu, bu sebeple G(ö)REV kararı alındığını ve bunun bir uyarı amacı taşıdığını dile getirerek, dikkate alınmadığı takdirde mücadelenin büyütüleceğini söyledi.

Toplantıda İstanbul Aile Hekimliği Derneği adına söz alan Dr. Serkan Özbakış ilgili kanun teklifinde aile hekimlerinin dışlandığını ve kapsam dışı bırakıldığını hatırlatarak, yıllardır özlük hakları ve maddi haklar anlamında aile hekimleri olarak sürekli bir geriye gidiş yaşadıklarını söyledi. Haziran’da kabul edilen Ceza Yönetmeliği’ni reddederek bu konuda defalarca açıklamalar ve eylemler yaptıklarını ancak seslerini duyuramadıklarını, bugüne kadar ek ödemeler de dahil kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını ve dolayısıyla yarın G(ö)REV eylemine destek vereceklerini; bulundukları her alanda özlük haklarını, sağlıkta şiddeti ve güvencesiz çalıştırılmayı dile getireceklerini söyledi.

Birlik Dayanışma Sendikası adına söz alan Dr. Ahmet Mahlepçi; pandeminin başından beri Bakanlık tarafından bir tiyatro oynandığını ve sağlıkçıların bu tiyatronun figüranı olmadığını ve olmayacağını dile getirdi ve “Korkmayacağız, Korkmuyoruz ve Susmuyoruz, Gasp yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

SES İstanbul Şubeler Platformu adına söz alan Fadime Kavak ise, sağlığı yönetenlerin sağlık alanındaki sorunlara kulak tıkadığını, artık sistemin bu şekilde yürümesinin mümkün olmadığını ve derhal sağlık alanı çalışanlarına ve alandaki meslek örgütlerine kulak vererek çözümler üretilmesi gerektiğini dile getirdi. Fadime Kavak ayrıca, iktidarın sağlık alanında çalışanları bölmeye dönük hamlelerinin boş olduğunu, buna izin vermeyeceklerini, sağlık çalışanlarının bir ve birlikte olduğunu da sözlerine ekleyerek; insanca yaşam için çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini, sağlık emekçileri olarak haklarını kazanana kadar mücadele edeceklerini ve G(ö)REV kararını desteklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip basın açıklamasını okudu.

Son olarak söz alan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği Eylem Çalışma Grubu üyesi Dr. Osman Öztürk G(ö)REV eyleminin meşru, demokratik ve yasal bir hak arama eylemi olduğunu hatırlatarak bütün hekimleri desteğe çağırdı. Yarından itibaren G(ö)REV eylemi dolayısıyla meslektaşların yaşayacağı hiçbir sorunda yalnız kalmayacaklarını, meslek örgütleri olarak her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi ve yetkilileri bu konuda uyararak önceki G(ö)REV eylemlerinde olduğu gibi yarın da hiçbir vatandaşın-hastanın mağdur olmayacağının TTB olarak güvencesi olduklarını hatırlattı ve sözlerini şöyle bitirdi: “Oyun oynamıyoruz! Emeğimizin, ekmeğimizin, mesleğimizin mücadelesini veriyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde eylemlerimiz sonuç alıncaya kadar devam edecektir.”
Açıklama karanlığa karşı mücadele eden bütün emekçileri, mücadeleyi yükseltmeye, bütün ülkeyi yakan ekonomik krize karşı hak arama mücadelesine destek vermeye çağrıyla sonlandı.

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!