Asistan Hekimler İsyanda: Bir Arkadaşımızı Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok!


  • Ekim 25, 2021
  • 1015

Ankara Şehir Hastanesi’nde Kadın Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak çalışmakta olan Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet ertesi evine dönerken trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi büyük bir acı ve üzüntü yarattı.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da 24 Ekim 2021, Pazartesi günü 12.30’da hastanelerde saygı duruşu ve basın açıklamaları gerçekleştirildi. Bağcılar EAH, Şişli Etfal EAH, Bakırköy Sadi Konuk EAH, Zeynep Kamil EAH ve Marmara Tıp Fk. Pendik EAH hastanelerinde etkinlikler yapılırken, merkezi etkinlik İstanbul Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirildi.

Basın açıklamasında “Uykusuz Asistan Ölüm Demektir!” pankartı açıldı. Basın açıklamasına başta asistan hekimler olmak üzere çok sayıda hekim ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Devrimci Sağlık-İş ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yönetici ve üyeleri katıldı.

Basın açıklamasının öncesinde Dr. Osman Öztürk tüm katılımcıları Dr. Rümeysa Berin Şen ve kaybettiğimiz meslektaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşu ardından konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı şunları dile getirdi: “Hepimiz üzgünüz ama daha çok da öfkeliyiz. Çalışma koşullarımızla ilgili 1 Ekim’den itibaren bir eylem sürecine başladık. Bu çalışma koşullarıyla daha fazla ayakta, hayatta kalamayacağımızı dile getiriyoruz. Toplumun artık hekimin sağlık emekçisinin sesini duyması gerekiyor. Biz haklarımızı talep ediyoruz. İnsanlık dışı çalışma koşullarına karşı, 36 saat nöbet, 1 ayda 360 saat çalıştırılmaya karşı hep birlikteyiz, eylemdeyiz. Emek Bizim Söz Bizim çağrısını birlikte kuracağız.”

İTO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu iktidarın uzun yıllardır ısrarla uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) başta hastalar için, biz hekimler, sağlık çalışanları için ölüm demektir. Hastalar bu sistem, bu ağır çalışma koşullarında sorumluyu doktorlar, sağlık çalışanları olarak görüyor, şiddet uyguluyor. Ya da günde 100-150 hasta bakan, 36 saat aralıksız çalışan hekimlerimiz tükeniyor ölüme sürükleniyor, intihar ediyor. Bu sistemin tek kazananı uluslararası sağlık tekelleri, ilaç firmaları, ihaleleri kazanan yandaş şirketlerdir. Artık katlanacak halimiz kalmadı.”
Basın açıklamasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi asistanlarından Dr. Tahsin Çınar da bir konuşma yaparak asistan hekimlerin çalışma koşullarını, nasıl bir çalışma sistemi içine sıkıştırılıp tüketildiklerini anlattı ve “Acımız büyük, çünkü hepimiz birer Rümeysa’yız. Onun yaşadıklarını her gün yaşıyoruz. Bu sorunun çok yönlü olduğunu biliyoruz. Ama sesimizi duyurmaktan, çözüm önerilerimizi dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Asistan hekimler tükeniyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından basın metnini İTO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu’ndan Dr. İlyas Kavak okudu. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“(…)Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Kışkırtılmış sağlık talebinin, basamaklandırılmayan sağlık sisteminin, belirsiz yönetmeliklerin, adaletsiz görev dağılımının yükünü SIRTLANMAYACAĞIZ!

Bizi bu şartlarda çalışmaya zorlayanlara soruyoruz…

Yanlışa yanlış demeden, yanlışın düzeltilmesi için çaba göstermeden iyi hekimlik yapılabilir mi? Ne zaman bu düzene dur demek için sorumluluk almaya başlayacaksınız?

Biz asistan hekimler artık yeter diyoruz!”

Dr. Osman Öztürk basın açıklamasının okunması ardından yaptığı konuşmada hekimlerin isyanını dile getirdi ve şunları söyledi: “Bu ülkede iki gün önce gencecik bir asistan, yoğun bir nöbetin ardından trafik kazası geçirerek bir kamyonun altında can verdi. Biz biliyoruz ki o kamyonun altında kalan aslında bu ülkenin sağlık sistemidir. O kamyonun altında kalan bu ülkede 19 yıldır sağlık reformu yaptığını söyleyip başarı hikayesi yazmaya, hekimlerin, sağlıkçıların üzerinden oy devşirmeye çalışanlardır. Lanet olsun asistanları 36 saat çalıştıranlara! Lanet olsun hekimlerin canları üzerinden başarı hikayesi yazmaya, siyaset yapmaya çalışanlara! Lanet olsun sizin sağlık reformunuza! Lanet olsun sizin sağlık sisteminize!”

Dr. Murat Ekmez ise etkinliği sonlandırırken yaptığı konuşmada “Hayatınıza kastedenlere karşı birlikte dayanışarak mücadele edeceğimizi, birlikte yürüyeceğimizi bilin” dedi ve tüm asistan hekimleri tabip odalarında, asistan hekim komisyonlarında örgütlenmeye çağırdı.

Basın metni için tıklayınız.

 

İstanbul Tıp Fakültesi

Marmara Tıp Fk. Pendik EAH

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH

Bağcılar EAH

İstanbul EAH

Zeynep Kamil EAH

Şişli Etfal EAH


Bu HABERİ Paylaş!