Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonumuz İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ni Ziyaret Etti


  • Eylül 17, 2021
  • 725

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu hekimlerle görev yaptıkları kurumlarda buluşmak, yaşanan sorunları dinlemek, talep ve çözüm önerilerini görüşmek üzere hastane ziyaretleri yapmayı sürdürüyor.

Son olarak 13.09.2021 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli dahili ve cerrahi branş asistan hekimleri ziyaret edildi. Ziyarete TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ve komisyonumuz adına Dr. İlyas Kavak katıldı.

Ziyarette asistan hekimlerin çalışma koşulları, uzmanlık eğitimleri, pandemi görevlendirmeleri görüşüldü, İstanbul Tabip Odası’nın yapmış olduğu çalışmalar hakkında konuşuldu. Asistan hekimlerin talepleri, önerileri ve Tabip Odamızdan beklentileri dinlendi.

Asistan hekimlere, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler kolu tarafından hazırlanan “Asistan Hekimin Hakları Var” kitapçığı dağıtıldı. TTB ve İTO iletişim bilgileri, sosyal medya hesapları paylaşıldı.


Bu HABERİ Paylaş!