Temsilciler Kurulu Mayıs Ayı Toplantı Notları


  • Mayıs 11, 2021
  • 100

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Mayıs ayı toplantısı, 4 Mayıs 2021 Salı günü, Saat 20:00'da çevrimiçi olarak yapıldı. Oda Başkanımız Dr. Pınar Saip’in bir önceki aya ait Yönetim Kurulu faaliyetlerini paylaşmasının ardından gündeme geçildi.

İlk gündemde; 1 Nisan’da gerçekleştirilen Dr. Cemil Taşçıoğlu nezdinde COVID-19 nedeniyle kaybettiklerimizi anma etkinliği konuşuldu. Temsilcilerimizden Dr. Eser Aydın kurumlarda anma etkinliğinin düzenlenmesi ve katılım konusunda hazırladığı raporu paylaştı. Söz alan arkadaşlarımız kendi kurumlarından deneyimlerini aktardılar. Temsilcisi olmayan kurumlarda seçimlerin yapılmasının önemi vurgulandı.

Bir sonraki gündemde pandemide gelinen aşamada; hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadığı güçlükler, hastanelerin durumu, salgın yönetimindeki zaaflar ve aşı tedarikindeki sorunlar tartışıldı. Öncesinde Halk Sağlığı Komisyonu ve İBB Bilim Kurulu üyesi Dr. Nilay Etiler, İstanbul’un COVID-19’da güncel durumunu yansıtan bir sunum yaptı. Ardından söz alan temsilci arkadaşlarımız kendi çalışma alanlarından mevcut durumu aktardılar.

Asistan hekim sorunları başlıklı gündemde, yabancı uyruklu asistanlardan istenen geri ödeme hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu konuda yapılabilecekler tartışıldı. Son olarak TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu tarafından 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen “Asistan Hekim Olmak Çalıştayı” hakkında bilgilendirme yapıldı; çalıştay raporunun temsilcilerimizle paylaşılmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!