İşyeri Hekimlerinin COVID-19 Pandemisindeki Etkinliği Anketi


  • Mart 01, 2021
  • 2258

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilen anketin sonuçları değerlendirilmiştir.

İşyeri hekimi olan işyerlerinde pandemi mücadelesi ve önlemlerin alınması konusunda bazı sıkıntılar olmasına rağmen, genel olarak olumlu çalışmalar yapıldığı görülmektedir.

Covid-19’a yakalanan hastaların tespiti, izolasyonu; temaslı ve yakın temaslı takibi, karantina uygulaması, sağlık kuruluşlarıyla yaşanabilen iletişim sorunlarına rağmen büyük oranda başarılmıştır.

Eğitim, bilgilendirme yapılması, kişisel koruyucu donanım ve dezenfektan sağlanması konularında önemli bir başarı sağlandığı görülmektedir.

Yaşanan en büyük sorunun sağlık raporu düzenlenmesinde olduğu izlenmiştir. TTB’nin tüm taleplerine rağmen (sadece pandemi döneminde) işyeri hekimlerine iki haftaya kadar rapor yetkisi verilmemiştir ve kronik hastaların idari izinli sayılmasında sorunlar yaşanmaktadır (kamu için hazırlanan genelgeler özel sektörü kapsamamıştır).

Somut öneri ve görüşlerin yazılmasını istediğimiz son soruya gelen yanıtlarda vurgulanan başlıca noktalar ise şunlar olmuştur:
- Değişik sınıf ve çalışan sayısı olan işyerlerinde çalışıldığından genel yanıtlar verildi.
- OSGB ve işyerleri arasında yetki, kimden-ne isteneceği konusunda gri alanlar bulunmakta.
- Karantina ve izolasyon süreleri çok sık değiştiği için karar almada zorlanıldı.
- Rehberlerdeki temaslı ve yakın temaslı ayrımları net değildi ve sık değişti.
- Personel taşıma servisleri ve soyunma dolapları mesafesi sorun oldu.
- Tüm süreçte Aile Hekimleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iletişim ve işbirliğinde sorunlar yaşandı.
- Filyasyon çalışmalarında işyerleri hiç dikkate alınmadı.
- İşyeri hekimlerinin Sağlık Bakanlığı’nın sistemlerine girebilmesi gerekmekte.

Anket için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!