Basın Toplantısı: Yabancı Uyruklu Asistan Hekimlerin Emeğine Saygı Gösterilmelidir


  • Şubat 26, 2021
  • 8466

Ülkemizde çalışan yabancı uyruklu asistan hekimlerin yaşadığı sorunları, öneri ve talepleri dile getirmek üzere İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Asistan ve Genç Hekim Komisyonu tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

26 Şubat 2021, Cuma günü 12.30’da İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen “Uzmanlık Eğitimi İçin Türkiye’ye Gelen Hekimlerin Emeğine Saygı Gösterilmelidir” başlıklı basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu üyeleri Dr. Merve Yıldırım, Dr. Fikret Çalıkoğlu ve çeşitli hastanelerde çalışan çok sayıda yabancı uyruklu asistan hekim katıldı.

Toplantı Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun konuşması ile başladı. Dr. Küçükosmanoğlu şunları söyledi: “Ülkemizde bulunan binlerce yabacı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencisi, asistan hekimin yaşadıkları sorunları dile getirmek için bir araya geldik. İstanbul Tabip Odası olarak yabancı uyruklu hekimlerimizle birlikte sorunlarımızın çözümlerini konuşacağız. Ülkemizde uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı sebebiyle sağlık kuruluşlarının birer ticarethane gibi çalıştırılması, özellikle eğitim veren kurumların eğitimlerini verememesi, yabancı uyruklu hekimleri plansız programsız ülkemize davet edilmesi sorunlar yaşanmasını beraberinde getiriyor. Bu meslektaşlarımızın sağlık sigortalarının olmaması, sigortalarını kendileri ödemek zorunda kalmaları, ücretlerle ilgili yaşanan adaletsizlikler, uzun çalışma saatleri, nöbet ertesi izin hakkı, eğitimlerinin aksaması gibi temel sorunları var.”

Ardından söz alan Dr. Pınar Saip ise şunları dile getirdi: “İstanbul Tabip Odası olarak ayrım yapmaksızın tüm hekimlerin sorunlarıyla, hekimlik alanının tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz. Ülkemizde çalışmakta ve eğitim almakta olan yabancı uyruklu hekimler de sağlık hizmeti vermekteler. Özellikle pandemi döneminde sağlık hizmeti verirken kendileri de enfekte olabiliyor. Ancak hastalandıkları zaman sigortaları olmadığı için tedavi masraflarını kendileri ödemektedirler. Bu kabul edilebilir bir uygulama değildir. Yabancı uyruklu asistanların ülkemizde bulunduğu sürede sigortaları yapılmalı ve sağlık hizmetleri kamu tarafından karşılanmalıdır. Bu meslektaşlarımızın aldıkları ücretler de maalesef çok düşük ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. İnsanca yaşayabilecekleri ücret verilmesini talep ediyoruz. İstanbul Tabip Odası ve Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu olarak her zaman yanlarındayız.”

Toplantıda basın açıklamasını İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu adına Dr. Fikret Çalıkoğlu okudu.

Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Yabancı uyruklu meslektaşlarımız tıpta uzmanlık sınavında yabancı uyruklu hekimler için ayrılmış kontenjanları tercih ederek ülkemizde eğitim alabilmektedir. Uzmanlık eğitimleri süresince TC uyruklu meslektaşları ile aynı iş yükü ve sorumlulukları üstlenmekte, çalıştıkları hastanelerin döner sermayesine aynı katkıyı sağlamakta ve aynı eğitimi almaktalar. Aralarındaki fark ise yabancı uyruklu asistan hekimlerin ek ödeme almamaları, çalıştıkları kurumca sağlık sigortalarının yapılmamasıdır. Açıktır ki bu bir emek sömürüsüdür. Ülkemizde devletten maaş alıp sağlık sigortası olmaksızın çalışmaya tek örnek yabancı asistan hekimlerdir. Mevcut durumda yabancı asistan hekimler kendi sağlık sigortalarını kendileri yaptırmakta, primlerini kendileri ödemektedir. Bu durum meslektaşlarımızı maddi olarak zorlamaktadır. Kazançları zaten az olduğu için birçok yabancı asistan hekim sağlık sigortalarını yaptıramamaktadır. Sağlık sigortası olmaksızın çalışmak zorunda kalan birçok mağdur meslektaşımız vardır. Bu tablo içinde yaşanan en çarpıcı örnekse Covid-19 polikliniğinde çalışırken enfekte olan meslektaşlarımızın tedavi masraflarını ödemesinin istenmesidir. Bu skandal tablonun bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz.”

Basın açıklaması için tıklayınız.

Açıklamanın ardından söz alan Asistan Dr. Orkhan Valiyev ise şunları söyledi; “Beş yıldır Türkiye’de asistanlık yapmaktayım ve 2338 TL maaş ile çalışmaktayım. Ek ödeme almadan sağlık sigortam yapılmadan çalıştırılıyorum. 2019 Ocak ayında bir mahkeme başvurumuz oldu ek ödemelerle ilgili. Mahkemeyi kazanmamıza rağmen Danıştay tarafından bu karar bozuldu. Artık ek ödemelerimiz de yapılmamakta. Hepatit B hastasına bakarken iğnenin elime batması sebebiyle iş kazası tutanağı tutulmasını talep ettim ve tedavimin yapılmasını istedim. Sigortasız çalıştırıldığımız için iş kazası raporu tutulmadı. Covid sürecinde biz de tüm sağlık çalışanları gibi özveriyle çalıştık ek ödeme almaksızın. Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu asistanlar olarak ek ödemelerin yapılmasını, sağlık sigortalarımızın yapılmasını talep ediyoruz ve diğer asistan arkadaşlarımızla aynı koşullarda çalışmak istiyoruz.”

Son olarak söz alan Dr. Orkhan Farmanlı ise şunları söyledi; “İstanbul Tabip Odası’na yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz. Covid döneminde enfekte olan yabancı uyruklu bir asistan arkadaşımızın sorununu dile getirmek istiyorum. Arkadaşımız gece nöbetinde rahatsızlanarak acil servise başvuru yapıyor. Sigortası olmadığı için para ödemesi talep ediliyor. Arkadaşımız çalıştığı hastanede tedavi göremiyor ve acil müdahale edilmiyor. Sonrasında şikayetleri arttığı için tekrar acil servise başvuru yapıyor ve arkadaşımıza yatış veriliyor. Yedi günlük tedavisinin ardından taburcu işlemleri için vezneye para yatırması gerektiğini aksi halde taburcu olamayacağını belirtiyorlar. Arkadaşımız çalıştığı hastaneden kaçmak zorunda kalıyor parayı ödeyemediği için. Düşünün ki çalıştığınız hastanede rehin kalıyorsunuz sigortanız olamadığı için. Bu örnek yaşadığımız sorunlardan sadece bir tanesi.”

Konuşmaların ardından çeşitli hastanelerde görev yapan yabancı uyruklu asistan hekimlerin katılımıyla kısa bir forum gerçekleştirildi.


Bu HABERİ Paylaş!