Asistan Hekimler Tükeniyor, Çalışma ve Eğitim Koşullarının İyileştirilmesini Talep Ediyoruz


  • Şubat 23, 2021
  • 8222

Asistan hekimlerin yaşadığı ve pandemi sürecinde ağırlaşan sorunları, öneri ve talepleri dile getirmek üzere İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Asistan ve Genç Hekim Komisyonu tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

23 Şubat 2021, Salı günü 12.30’da İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen “Asistan Hekimler Tükeniyor, Çalışma ve Eğitim Koşullarının İyileştirilmesini Talep Ediyoruz” başlıklı basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu üyeleri Dr. Betül Kaygusuz, Dr. Merve Yıldırım ve Dr. Fikret Çalıkoğlu katıldı.

Toplantı Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Dr. Ömeroğlu şunları söyledi: “Uzmanlık eğitimi almak için çalışan asistan hekimlerin birçok sorun yaşadığını biliyoruz. Çok uzun çalışma saatleri, nöbet ertesi izin haklarını kullanamamaları, düşük ücretler ve mobbing olayları, asistan arkadaşlarımızın en önemli sorunları arasında. Asistan hekimler pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen sağlık çalışanları arasında yer alıyor. Bu süreçte eğitimleri aksadı, özellikle cerrahi alanda çalışan asistanlarımız cerrahi eğitim almak yerine pandemi hastalarıyla uğraştılar, enfekte oldular.”

Ardından söz alan Dr. Saip ise şunları dile getirdi; “Tıpta usta çırak ilişkisi hep varolmuştur. Ama bu ilişkinin dayanışmayla, iyi bir tarzda sürdürülmesi gerekiyor. Saygı, sevgi, eleştiri, özeleştiri biçiminde yürümesi gereken bu ilişki, maalesef kışkırtılmış taleplerle sıkıştırılmış, beş dakikada hasta bakmanın dayatıldığı bu sağlık ortamında zedeleniyor. Mobbing olayları, tükenmişlik maalesef arttı. Bu olumsuz ortamdan bir kaçış hali var. Tabip odamızdan yurtdışında çalışabilmek için iyi hekimlik belgesi alan hekim sayısı son yıllarda çok arttı. Sağlıkta içinde bulunduğumuz bu ortam, tükenmişlik genç hekimlerin meslekten vazgeçmesine veya uzmanlık alanı seçimlerinde daha korunaklı, daha fazla güvenli olan bölümleri tercih etmelerine neden oluyor. Bu geleceğimiz için ciddi bir tehlike. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak asistan hekimlerimizin yanındayız. Çalışma koşullarını biliyoruz, 36 saate varan çalışma koşullarında bu aşırı iş yükünün onları tükettiğinin farkındayız. Yeterli maaş alamıyorlar, performans sistemi nedeni ile giderek azalan aylık ücretlere mahkum ediliyorlar. Nöbet ertesi izin haklarını sorunsuzca kullanabildikleri, eğitime ve araştırmaya zamanın ayrıldığı, sosyal ilişkilerin geliştirildiği hastane ortamlarının oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu mücadelede asistan hekimlerin yanında olacağız.”

Toplantıda basın açıklamasını İTO Asistan ve Genç Hekim Komisyonu adına Dr. Merve Yıldırım okudu. Dr. Yıldırım açıklamayı okumadan önce geçtiğimiz hafta yaşamına son veren asistan Dr. Mustafa Yalçın’ın kaybından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi ve yakınlarıyla tıp camiasına başsağlığı diledi.

Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Hekimlik mesleği, tıp fakültesine adım atıldığı anda başlayıp ölene kadar devam eden bir serüvendir. Tıp fakültesine başlayan her öğrenciyi zorlu ve uzun bir tıp eğitimi bekler. Tıp eğitimi sonrası uzman hekim olmak isteyen hekimler dünyanın en zor sınavlarından biri olan Tıpta Uzmanlık Sınavına girer ve kazananlar uzmanlık yolunda ilk durağı geçip asistanlığa adım atar. Maalesef tıp ve uzmanlık eğitimi Sağlıkta Dönüşüm Programı, üniversitelerin özerkliğine müdahale ve son olarak da üniversitelere dayatılan Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanım sözleşmesi ile hasara uğratılıyor. Büyük hayaller ile başladığımız uzmanlık eğitimi; çalışma koşulları ve maruz kalınan mobbing ile hayal kırıklığına dönüşüyor. Günlük 36 saate varan çalışma süreleri, ücretli nöbet ertesi izin hakkının yok sayılması, görev tanımının dışındaki angarya işlerle uğraşmak bugüne dek sıklıkla dile getirdiğimiz sorun başlıklarından bazıları.

Asistan emeğinin sömürüsünün en çarpıcı hali nöbetlerdir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği “uzmanlık öğrencileri 3 günde birden daha sık olmayacak şekilde nöbet tutmalıdır” demesine rağmen resmiyete yansımasa da kimi kliniklerde nöbet sayısı ayda 14-15’i bulabiliyor. Günlük 8 saatlik mesainin ardından 16 saat nöbet tuttuktan sonra ertesi gün çalışmaya yani 36 saat süreyle çalışmaya zorlanıyoruz. Mevzuatta “gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez” ifadesi yer almasına rağmen başhekimlere kurumda hizmetin aksamaması gerekçeleriyle nöbet ertesi dinlenmesi gereken hekimi mesaiye devam ettirme yetkisi verilmiştir.

Asistan hekimlerin çoğunun aylık nöbet süresi 130 saati aşmasına rağmen 130 saati aşan nöbet ücretleri yine mevzuata göre ödenememektedir. Nöbet sonrası izin kullanabilenlere ise nöbet ücreti ödenmemektedir. “Nöbet ücreti” ile “nöbet ertesi izin” taleplerinin de karşıt talepler olarak düzenlendiği mevcut sistemde hekimin ya dinlenme hakkından ya da emeğinden vazgeçmesi isteniyor. Mevcut temel ücretin azlığı sebebiyle çoğu asistan arkadaşımız nöbet ücretinin kesilmesini istemediği için nöbet ertesi izin talebinden vazgeçiyor. Bu talebi dile getiren arkadaşlarımız ise gerek daha deneyimli meslektaşları, eğiticileri gerekse hastane yöneticileri tarafından engelleniyor...”

Basın açıklaması için tıklayınız.

Toplantıda son olarak İTO Asistan ve Genç Hekim Komisyonu üyesi Dr. Betül Kaygusuz konuştu ve şunları söyledi: “Asistan hekimlerin ağır çalışma koşulları yıllardır kanayan bir yaradır. Bizler geçmiş yanlışların zaman içinde düzelmesini beklerken performans sistemi ile birlikte gittikçe kötüleştiğini görüyoruz. Artık asistan hekimler eğitim aldıkları süre boyunca eğitim almaktan ziyade sağlık hizmeti veriyor. Tek başlarına poliklinik yapıyorlar, tek başlarına nöbet tutuyorlar. 5 dakikada bir hasta bakmalarını gerektirecek yoğunlukta çalışıyorlar. Usta-çırak ilişkisi, hiyerarşik yapı mobbinge dönüşmekte. Biz hekimler bu olumsuzlukları değiştirmek için mücadele edeceğiz.”

 

 

 Asistan hekimlerden ‘tükeniyoruz’ çığlığı - sozcu.com.tr

Asistan Hekimler Tükeniyor: ‘Düşük Ücret ve Mobbing En Önemli Sorunlar’ - k2haber.com.tr


Bu HABERİ Paylaş!