Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış Ve Demokrasi Ödülü


  • Şubat 13, 2021
  • 13125

Amaç:

23 Mayıs 1980 tarihinde Mecidiyeköy'deki evinde demokrasi düşmanı katiller tarafından öldürülen barış ve demokrasi savaşçısı TTB Merkez Konseyi üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner’in anısını yaşatmak, insan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışma yapanları onurlandırmak ve bu alanlarda yapılacak yeni çalışmaları teşvik etmektir.

Katılım Kuralları:

1. İnsan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışmaları olan tüm kişi ve tüzel kişiler katılabilir.

2. Kişi ya da tüzel kişilerin kendisi adaylık başvurusunda bulunamaz. Adaylar gerekçeli olarak sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve dernekler tarafından önerilir. Kurumlar birden fazla aday gösterebilirler. Daha önce aynı ödülü almış olanlar aday gösterilemezler.

3. Kurum ve kuruluşlar önerdikleri kişi ya da tüzel kişilerle ilgili kimlik ve iletişim bilgilerini, genel çalışmalarını, insan hakları barış ve demokrasi ile ilgili çalışmalarının neler olduğunu ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 8 ŞUBAT 2021, PAZARTESİ gününe kadar İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na bildirir.

4. Ödül bir ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişiye verilebileceği gibi, ödülün amacına uygun aday öneri ve başvurusu olmadığı takdirde verilmez.

5. Jüri:
-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu / DİSK
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu / KESK
 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / TMMOB
-İnsan Hakları Derneği / İHD
-İstanbul Dişhekimleri Odası / İDO
-Türkiye İnsan Hakları Vakfı / TİHV
- İstanbul Tabip Odası / İTO
 -İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden oluşur.
6. Jüri, aday önerilerini inceledikten sonra kararını en geç 2 MART 2021, SALI günü gerekçeli olarak açıklar. Kararda oy çokluğu esas alınır. Jüri üyeleri gerekli görürse adaylarla ilgili öneren kurumlardan ek bilgiler isteyebilir. Jüri sekretaryasını İstanbul Tabip Odası yürütür.

7. Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve 14 Mart Tıp Haftası sürecinde açıklanıp, ödül Dt. Sevinç Özgüner’in ölüm yıldönümünde yapılan etkinlikle sahibine takdim edilir.

8. İstanbul dışından gelecek ödül sahiplerinin ulaşım giderleri İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanır.

Aday Formu İçin Tıklayınız

DİŞHEKİMİ SEVİNÇ ÖZGÜNER / 1928 - 1980

1928 yılında Tarsus’ta doğdu.

1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Tıp Fakültesi sınavını kazanan Sevinç Özgüner Üniversitenin ilk yıllarından başlayarak ülke sorunları ile aktif olarak ilgilenmeye başladı.

1948’de İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneğine katılarak yöneticilik yaptı. Bu dönemde,

- Üniversitenin paralı olmasına karşı başlatılan kampanyada,
- Nazım Hikmet’e özgürlük kampanyasında,
- Kore’ye asker gönderilmesine karşı başlatılan kampanyada aktif mücadele yürüttü. Bu kampanyalar nedeniyle sık sık tutuklandı.
“1951 Tevkifatında” yeniden tutuklandı ve 2 yıl sonra serbest bırakıldı.
1957’de bu defa İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başladı.
1960 Nisan olaylarında Üniversiteli gençlerin yanında yerini aldı.
27 mayıs sonrası önce Türkiye İşçi Partisinde çalıştı. Sonra Türk Solu ve Demokratik Devrim dergilerinde çalıştı.
1980’li yılların başlangıcında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinde Dr. Erdal Atabek başkanlığındaki yönetimde görev yaptığı sırada, o dönemde hızla büyüyen faşist terörün boy hedeflerinden biri oldu.

Barış ve Demokrasi Savaşçısı bu örnek insan 1980 yılının 23 Mayısının ilk saatlerinde eşi Vecdi Özgüner ile birlikte evlerine yapılan saldırı sonucu barış ve demokrasi düşmanlarınca kurşun yağmuruna tutuldular. Eşi ağır yaralandı. Sevinç Özgüner ise arkasında onurlu bir yaşam ve onun yolundan giden pekçok insan bırakarak aramızdan ayrıldı.


Bu HABERİ Paylaş!