Pandeminin Psikososyal Etkileri ve Başa Çıkma Yolları Web Semineri Yapıldı


  • Ocak 31, 2021
  • 4205

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen aylık eğitim toplantılarının sonuncusu 28 Ocak 2021, Perşembe akşamı gerçekleştirildi.

Komisyon adına Dr. Nazmi Algan’ın moderasyonunda yapılan seminerde konuşmacı TTB eski başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel oldu.

Dr. Raşit Tükel sunumunda ayrıntılı olarak;
• Pandemide psikolojik tepkiler
• Pandemide psikososyal etmenlerin ruh sağlığına etkisi
• Pandemide fiziksel kısıtlamalar ve ruh sağlığı
• Karantina ve izolasyon durumları
• Salgının uzun dönemli sonuçları
• Pandemide yas
• Covid-19 ile ilgili stres ve iş yaşantısı
• Salgının sağlık çalışanları üzerine ruhsal etkileri
• Pandemide ileri yaştakilerde ruhsal sorunlar
• Pandemide stresle başa çıkma konuları üzerinde durdu.

Dr. Raşit Tükel sunumunun ardından katılımcılardan gelen çok sayıda soruyu cevapladı ve özellikle çocuklar, ergenler, gençlerle ilgili süreci değerlendirdi.

İstanbul Tabip Odası’nın youtube, facebook ve twitter hesaplarından 2357 kişi tarafından izlenen web semineri ve Odamızca daha önce düzenlenen tüm web seminerleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

Cumhuriyet Dönemi Bulaşıcı Hastalık Mücadelesi

Covid-19 Mikrobiyolojik Tanısında Güncel Yaklaşımlar

İşletmelerde Pandemi Önlemleri İzlem ve Değerlendirmeler

COVID-19 ve Filyasyon Çalışmaları

İşyerinde Pandemi Yönetimi (COVID-19 Örneğinde)

COVID-19 ve Aşı Çalışmaları

Dünya, Türkiye ve İstanbul'da Güncel Durum - COVID-19 Tedavisinde Güncel Gelişmeler

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ruh Sağlığı | Prof. Dr. Raşit Tükel

Her Yönüyle COVID 19 Virüsü ve Önümüzdeki Dönem | Prof. Dr. Selim Badur

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İstanbul Tabip Odası | Dr. Pınar Saip

PANEL | COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler

Covid-19 Pandemisinde Birinci Basamak | Doç. Dr. Süda Tekin - Uzm. Dr. Emrah Kırımlı

Covid-19 Pandemisinde Acillerin Durumu | Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu

COVID-19 Pandemisine Epidemiyolojik Yaklaşım ve Tanı Testleri | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Koronavirüs Ve Solunum Yolu Hastalığı Yapan Virüslere Yaklaşım - Doç. Dr. Süda Tekin

 


Bu HABERİ Paylaş!