Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ziyaret Edildi


  • Ocak 16, 2021
  • 2597

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunları görüşmek üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ü ziyaret etti.

12 Ocak 2021’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde yapılan görüşmeye İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Çiğdem Arslan, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ve İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Fikret Çalıkoğlu katıldı. Görüşmede SBÜ heyetinde ise Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Elevli, Prof. Dr. Yunus Karakoç, Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ile SBÜ Genel Sekreteri Dr. Öner Güner yer aldı.

Görüşmede pandemi döneminde tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunlar ve taleplerimiz, tez onay sürecinde yaşanan aksaklıklar, gecikmeler ve tıpta uzmanlık eğitimi alınan kurum dışına rotasyon konuları görüşüldü, bilgi alışverişinde bulunuldu.

İTO heyeti görüşmede ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile “Birlikte Kullanım Protokolü” imzalayan devlet üniversitelerinde öğretim üyelerine imzalatılmak istenen hukuksuz sözleşmeler ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Aralık ayında ilan ettiği kadro ilanlarına ilişkin Odamızın değerlendirmelerini paylaştı.


Bu HABERİ Paylaş!