İşletmelerde Pandemi Önlemleri İzlem ve Değerlendirmeler Web Semineri Gerçekleştirildi


  • Aralık 29, 2020
  • 3679

İstanbul Tabip Odası (İTO) İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu aylık eğitim seminerleri devam ediyor.

26 Aralık 2020, Cumartesi günü 20.00’de web seminer formatında gerçekleştirilen son toplantının konusu “İşletmelerde Pandemi Önlemleri İzlem ve Değerlendirmeler” oldu.

Moderatörlüğü İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu adına Dr. Nazmi Algan’ın yaptığı toplantıda İşyeri hekimi Dr. Suat Sarp özellikle büyük işletmelerdeki olumlu örnekleri ve yeni çözüm arayışlarını aktardı. Dr. Suat Sarp uluslarası bir denetim belgelendirme kuruluşu için, büyük kurumsal işyerlerinde yürüttüğü, izlem ve değerlendirmelerini içeren bir çalışmayı ve sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sonlandı.


Bu HABERİ Paylaş!