TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın


  • Aralık 22, 2020
  • 2868

Bir itirafçının yalanları bahane edilerek 23 Kasım 2020’de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması talebiyle bir basın toplantısı düzenlendi.
İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından 22 Aralık 2020, Salı günü gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Çiğdem Arslan, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Osman Öztürk, Dr. Güray Kılıç, TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri Prof. Dr. Taner Gören, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Irmak Bircan ve İTO Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan, Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu katıldı.

Basın toplantısı Dr. Şeyhmus Gökalp’in yaşam öyküsünü paylaşan Dr. Osman Öztürk’ün konuşmasıyla açıldı.

Ardından konuşma yapan Dr. Şebnem Korur Fincancı şunları söyledi: “Türkiye’de uzun zamandır yargıya dair ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle de yargılamalarda somut deliller yerine yalancı tanıklıklara dayalı ifadeler devreye giriyor. Dr. Şeyhmus Gökalp de bir yalancı tanığın ortaya koyduğu ifadelerle, somut delillerle aksi kanıtlanmış olmasına rağmen, şu anda cezaevinde. Ne yazık ki Dr. Selçuk Mızraklı da aynı süreç işletilerek tutuklanmıştı. Adil yargılama ilkelerinin ihlaline karşı, insan hakkı ihlallerine karşı meslektaşlarımızın yanındayız”

Dr. Taner Gören ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Dr. Şeyhmus Gökalp’le 2016-2018 döneminde TTB Merkez Konseyi’nde birlikte çalıştım. Kendisini uzun yıllardan beri tanıyorum. Nasıl bir insan, nasıl bir hekim olduğunu yakından gözlemleme imkanım oldu. O dönemde, 11 Merkez Konseyi üyesi olarak ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ açıklaması sebebiyle gözaltına alınmıştık. Daha sonra yargılandık ve 20’şer ay hapis cezası verildi bizlere. Biz tüm insanlık için, sağlık açısından zararlı olabilecek her türlü duruma karşı mücadele yürütmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Dr. Şeyhmus Gökalp’e karşı somut bir kanıt yok, biz kendisinin suçsuz olduğunu biliyoruz. Evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde tutuklu yargılanmasını kabul etmiyoruz. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Basın toplantısında son konuşmayı yapan Dr. Pınar Saip, “Biliyorsunuz sivil toplum kuruluşlarına kayyum atamanın önünü açan bir tasarı şu an Meclis’te. Daha önceki süreçte barolar parçalandı, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması için TTB’ye davalar açıldı, cezalar verildi. Dr. Şeyhmus Gökalp’in tutuklanması da bu süreçten bağımsız değil. Yeri, adresi belli bir hekimin, bir yalancı şahidin sözleriyle tutuklanmasını kınıyoruz.” dedi ve basın metnini kamuoyuyla paylaştı.

Basın açıklamasının tamamı şöyle:


Hepimiz Kefiliz Suçsuzluğuna
DR. SEYHMUS GÖKALP SERBEST BIRAKILSIN


Dr. Şeyhmus Gökalp 2002 Fırat Tıp Fakültesi mezunudur. Diyarbakır’da işyeri hekimi olarak çalışmaktadır.

Dr. Şeyhmus Gökalp 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeliği yapmış, geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen 72. Büyük Kongrede TTB Yüksek Onur Kurulu’na seçilmiştir.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 Kasım 2020 tarihinde evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hayatlarında hiç tanışmadıkları, hiç karşılaşmadıkları bir itirafçının ifadeleri olarak gösterildi.

Bu itirafçı 2016 yılında teslim olduğu tarihte çok sayıda kişi hakkında ifade vermişti ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in ismi bu ifadelerde yer almıyordu. Nasıl oldu bilinmez; bundan üç yıl sonra, 26 Mart 2019'da aklına gelen yeni itiraflarında başka birçok hekim hakkında olduğu gibi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında da ifadede bulunmuştu. Ancak iki buçuk yıl boyunca Dr. Şeyhmus Gökalp ifadeye dahi çağırılmamıştı.

Bu gerçekler ortadayken Dr. Şeyhmus Gökalp 23 Kasım 2020 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından somut hiçbir delile dayalı olmadan tutuklandı. Dr. Şeyhmus Gökalp otuz dört gündür özgürlüğünden mahrum, otuz gündür Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu.

Dr. Şeyhmus Gökalp arkadaşımızdır, dostumuzdur, meslektaşımızdır.

Hepimiz tanığıyız Dr. Şeyhmus Gökalp'in iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olduğunun.

Tanıyan, tanışan herkes bilir Dr. Şeyhmus Gökalp'in iyiliğini, doğruluğunu, dürüstlüğünü.

Hepimiz eminiz hiç bir itirafçının hiç bir iftirasının Dr. Şeyhmus Gökalp'in beyaz önlüğünü kirletemeyeceğine.

Herkes biliyor Dr. Şeyhmus Gökalp'in haksız, hukuksuz bir şekilde işinden, eşinden, çocuklarından, dostlarından, özgürlüğünden yoksun bırakıldığını.

Hukuk işlesin; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

“Aslolan tutuksuz yargılamadır” ilkesi uygulansın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

Vicdan ve hakkaniyet esas alınsın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

İftiracı gizli tanıkların değil, hekimlerin sözüne inanılsın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

Salgında akla ve bilime, yargılamada somut kanıtlara bakılsın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

Hepimiz kefiliz Dr. Şeyhmus Gökalp'in suçsuzluğuna!

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!