As. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması Duyurusu


  • Kasım 27, 2020
  • 20487

Amaç
27 Temmuz 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda çalışması sırasında meydana gelen kazada, yaşamını yitiren meslektaşımız Asistan Dr. Cengiz Çetin’in (1973 - 1998) anısı yaşatmak, uzmanlık eğitimi sonrasındaki asistan tezlerinde “nitelikli” ve “özgün” çalışmaları teşvik etmek ve tez danışmanlığı yapan eğiticileri onurlandırmaktır.

Tez
01 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında tez sınavından geçmiş olan tezler yarışmaya katılabilir.

Aday olma
Tez danışmanı, bölümdeki eğiticilerden bir ya da birkaçı, kurum yönetimi, Fakülte Akademik Kurulu ya da Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçı tarafından önerilebilir ya da asistan hekim kendisi aday olabilir.

Adaylık için İstanbul ilinde bulunan tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini almış olma kuralı aranır.

Tezin Değerlendirilmesi
Tüm tezler ilgili uzmanlık dalı öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından puanlama sistemine göre değerlendirilir; daha sonra tezler seçici kurul tarafından, kendi aralarında aldığı puana göre sıralanır.

Katılım Tarihi:
Adaylar tezlerini, başvuru talebini içeren dilekçe ile birlikte, microsoft word, pdf ya da üç adet fotokopi olarak 04 Ocak 2021 günü mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’na ulaştırmalıdır. Ayrıca tez danışmanı ve aday hekimin kişisel bilgileri ekte olmalıdır.

Ödül:
Sıralamaya giren ilk üç teze ve tez danışmanlarına "ödül belgesi" ve "anı plaketleri" 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde 14 Mart 2021 Tıp Bayramı töreninde verilir. Ayrıca birinci olan teze 2000 TL., ikinciye 1500 TL., üçüncüye 1000 TL. ödül verilir.

NOT: Yarışmaya katılmak isteyen meslektaşlarımız, başvuru talebini içeren imzalı dilekçe ile birlikte tezlerini PDF yada Word olarak hub2@istabip.org.tr adresinden Odamıza ulaştırabilirler.

 


Bu HABERİ Paylaş!