Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Açılış Etkinliklerine Katıldık


  • Kasım 16, 2020
  • 2092

İstanbul Dişhekimleri Odası, “Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” etkinliklerine, 16 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen bir basın açıklaması ve Taksim Anıtı önünde yapılan törenle başladı. Her iki etkinliğe de İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

Pandemi koşulları sebebiyle İstanbul Dişhekimleri Odası’nın Harbiye’deki binası önünde yapılan basın açıklaması “Tükendik! Covid-19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir!” başlığıyla gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Ülkemizde Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 112. yılına Koronavirüs Pandemisi ve genç meslektaşlarımızı da kaybettiğimiz İzmir depreminin burukluğuyla girdik. Pandemiyle beraber ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde acil işlemler dışındaki hizmetler askıya alındı ve kamuda çalışan binlerce dişhekimi filyasyon ekiplerinde görevlendirildi.

İstanbul’da 25 Mart’tan itibaren 2000’e yakın dişhekimi filyasyonda görevlendirilmiş olup meslektaşlarımız mesleki yetkinlik ve sorumlulukları dışında birçok görevi yapmaktadırlar.

Pandeminin kontrol altına alınması için gerekli kamusal önlemlerin alınması yerine, sahada her iş ve görev filyasyon ekiplerine yüklenmekte, filyasyon ekipleri gittikçe artan iş yükü altında ve insani olmayan koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Mesai saatleri uzun, yoğun ve yorucu geçen, bu şekilde bile vakalara yetişemeyen filyasyon ekipleri günden güne tükenmektedir.

Açıklamada öneriler başlığı altında ise şu talepler dile getirildi:

“Sağlık çalışanlarının "tükenmemesi" için çalışma ve dinlenme sürelerine uyulmalıdır. Toplum ve çalışanların sağlığı açısından filyasyon çalışmalarının birinci basamak sağlık hizmetleri yetkinliği ve deneyimi olan ekiplerce yapılmasının meslek etiği ve hukuku açısından daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

ADSM ve ADSH’lerin gerek çalışan sayıları gerekse fiziki çalışma koşulları güncel duruma göre sürekli gözden geçirilerek pandemi şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. İlerde daha ciddi sağlık sorunları yaratabilecek ağız diş sağlık şikayetlerinin ertelenmeyerek yeterli sayıda çalışan planlamasıyla ağız diş sağlığı hizmetleri sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle önerimiz; kamuya bir an önce yeni dişhekimi alımı yapılmasıdır.

Asli görev ve sorumluluğu çok çeşitli olan filyasyon ekiplerinin süreç içinde kademeli olarak kendi görev alanlarına dönmesi sağlanmalı, Sağlık Bakanlığı filyasyonda birikmiş iş yükünü birinci basamak sağlık çalışanları arasında adaletli bir şekilde dağıtarak yeniden organize etmelidir.

Kamu otoritesinin; piyasadaki eldiven fiyatlarını düzenlemesini ve teminini kolaylaştırmasını istiyoruz.

Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerimizin su, elektrik, telefon, doğalgaz vb. giderlerinden KDV oranının düşürülmesi, vergi indirimi ve bankalardan düşük faizli kredi temin edilmesi bir nebze olsun meslektaşlarımızı rahatlatacaktır.

Sağlıkta KDV’nin; AB Üyesi ülkelerde olduğu gibi; %1 seviyesine indirilmesi toplumun sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracaktır.
Görevleri sebebiyle daha fazla bulaş riskine maruz kalan sağlık çalışanları için Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli ve rutin olarak test yapılmalıdır.

Zatürre ve grip aşıları da ücretsiz olarak risk altında çalışan dişhekimleri ve tüm sağlık çalışanlarına yapılmalıdır.
Tüm bu sorunları ve çözüm önerilerini ilk elden aktarmak için Odamız ve tüm sağlık meslek odaları İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda olmalıdır.”

Basın açıklamasında bir konuşma yapan Dr. Güray Kılıç ise Dişhekimliği Günü’nü kutladıktan sonra yaptığı konuşmada filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ve dişhekimlerinin sorunlarına değindi. Dişhekimlerinin de risk altında çalıştırıldığını vurguladı ve yetkileri olmadığı halde hasta değerlendirmeye zorlanmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.


Bu HABERİ Paylaş!