Pratisyen Hekimler Komisyonu Toplantısı Yapıldı


  • Haziran 17, 2020
  • 1517

Pratisyen Hekimler Komisyonu Toplantısı Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Pratisyen Hekimler Komisyonu toplantısı, 11 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.

Toplantı gündemi, corona virüs pandemisi sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve Tabip Odası seçimleriydi.

Toplantıda İstanbul’da pandemi sürecinde yaşananların genel değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan değerlendirmeler şunlar oldu:

• Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başlayan süreçte Aile Hekimliği sistemi ile birlikte toplumu bir bütün olarak gören sağlık hizmeti anlayışı terk edilmiş, ekip çalışması bölünmüş, hizmet sunumu bireyselleştirilmiştir. Bireyle toplumun bağlantısını koparmış olan bu hizmet anlayışı, pandemi sürecinin zorluklarıyla başa çıkmada en büyük dezavantajımız olmuştur.
• Aile bütünlüğünü dahi gözetmeyen bu bireysel sistemde toplumu bütün olarak değerlendirme ve gözlemleme şansı da ortadan kalkmıştır. Bu nedenle pandemi planı tamamen hastane ve hasta üzerine odaklı olmuş ve birinci basamak neredeyse yok sayılmıştır.
• İlçe Sağlık Müdürlükleri kadroları yetersizdir. Aile hekimliği personelinin sistem gereği görevlendirilememesi nedeniyle yüzlerce diş hekimi eğitimleri dışında bir görevi üstlenmek zorunda kalmış ve sahada filyasyon çalışması yapıp test için numune almıştır. Tüm filyasyon sürecinde aile hekimlikleri sadece onlara bildirilen sayıda kişiye klinik izlem yapmakla görevlendirilmiş, böylece 4 binin üzerinde aile hekimi ve bir o kadar aile sağlığı merkezi çalışanı ebe ve hemşire aktif filyasyonun dışında kalmıştır.
• Tüm bu süreç içinde birinci basamağın aktörleri olan İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Hekimlikleri arasında istenilen koordinasyon da sağlanamamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüklerine, Sağlık Müdürlüklerinin de ilçelere doğru ve kesin bilgi aktarımı konusunda pek çok aksaklık yaşanmış, çoğu hekim farklı kaynaklardan bilgi sağlamak zorunda kalmıştır. Aile hekimlikleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri arasında süreci birlikte yürütmeye yönelik işbirliği oluşmamıştır. Hastalar ve temaslılar ayrı ayrı aranmış, ayrı ayrı bilgilendirilmiş ancak birlikte değerlendirme ve çözüm üretme olanağı oluşmamıştır.
• Bireyin etrafında dönen filyasyon sürecinde bir aile, bir apartman ya da bir mahalleden sorumlu bölgesel bir tanımlama yapılamamıştır. Hastaneye başvurusu olursa başlayabilen ve o birey beyanı üzerinden devam eden bir filyasyon süreci birinci basamak dinamiklerine uygun değildir.
• Birinci basamağın en büyük gücü sahaya inebilmesi ve koruma ile tedaviyi birlikte yapabilmesidir. Sahaya çıkacak İlçe Sağlık Müdürlüğü dışında hiç kimse yoktur. Yeni normalleşme süreciyle İlçe Sağlık Müdürlüklerinin iş yükü daha da artmaktadır. Mevcut eğitimli insan gücü giderek yoğunlaşan bu iş yükünü karşılayabilecek sayıda değildir.
• Dönüşen sistem sağlık çalışanlarını da dönüştürmektedir. Sözleşme/performans/ceza puanları gibi uygulamalar, baskı altındaki çalışma koşulları hekimleri bireysel tutum almaya zorlamakta ve iş barışını, mesleki etik değerleri ve iyi hekimlik ortamını bozmaktadır.
• Birinci basamağın özelliği bu şekilde yok edilmektedir. Bu alana sahip çıkmak birinci basamak hekimliği mesleğine sahip çıkmaktır. Halen müdahaleci, ekip çalışmasını önceleyen, bireyi toplumla bir bütün olarak değerlendiren çok sayıda sağlık çalışanının özverili çalışmalarını gözlemlemekteyiz. Bu çalışma düşüncesini daha iyi bir birinci basamak hekimliği için bir araya gelerek güçlendirmeliyiz. Bunun için en önemli yer tabip odamızdır. Bu nedenle birinci basamak hekimlerimizi hem Pratisyen Hekimler Komisyonu çalışmalarına aktif katkı sunmaya ve yine Ağustos ayı içinde yapılacak tabip odası seçimlerine katılmaya ve aday havuzunda yer almaya davet ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
Pratisyen Hekimler Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!