İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı


  • Haziran 15, 2020
  • 2657

9 Haziran Salı günü internet ortamında aylık komisyon toplantımız yaptık.

İlk gündem olarak bilgilendirme yapıldı, İTO nun Corona günlerinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği raporu, meslek hastalıkları ve iş kazaları konusundaki rehber ve SGK genelgesine karşı yapılan açıklama konuşuldu. TTB nin genelgenin iptali için dava açacağı bilgisi paylaşıldı.

Gerek corona günlerinde gerek yeniden işe dönüş süreçlerinde işyerlerindeki deneyimlerimizi paylaştık. Alınan tedbirler, eksikler, yaşanan sıkıntılar konuşuldu.

Üretime ,hizmete tamamen ara veren işyerlerinde ve yeniden tam kapasite çalışmaya başlayacak işyerlerinde , çalışmaya başlarken alınacak önlemler tartışıldı, bakanlık bilimsel danışma kurulunun hazırladığı “covid 19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi” dökümanından faydalanılması önerildi.

Kronik hastalığı olan özel sektör çalışanları ile ilgili hiçbir resmi açıklama, doküman bulunmadığı, kamu çalışanları için iyi kötü bir çerçeve çizilmiş ve genelge hazırlanmış iken on binlerce özelde çalışan hastanın durumlarının belirsiz olduğu vurgulandı.

Sorumluluk ve uygulama şekli tamamen işverenler, insan kaynakları ve özellikle işyeri hekimlerine kalmış göründüğü söylendi..Bu konuda bizlerin en azından kamu için açıklanan kıstaslara uygun davranmamız, işverenleri bu konuda bilgilendirmemiz ve kronik hastalar için ücretli izin talebimizi ifade ederek ,tutum almalarını sağlamamız gerektiğini benimsedik. Bu konuda Sağlık Bakanlığı , (olmayan) Çalışma Bakanlığı ve Bilim Danışma Kurulunun tek bir söz dahi etmemesi de komisyonumuzca kınandı.

SGK nın iş kazaları ile ilgili genelgesi , açılacak iptal davası ve alandaki pratik güçlükler de görüşüldü. Pandemi döneminde çalışanın virüsü nerden aldığının tespiti çok güç, somut vakalar üstünden yol almak gerekir görüşleri dile getirildi, tüm covid vakaları için iş kazası diyemeyiz denildiği gibi, işyerinde ilk vakadan sonra temaslılarda çıkan her vakanın iş kazası olarak değerlendirilmesi görüşü de vurgulandı. Ayrıca iş kazası bildirim formlarının da bulaşıcı hastalık durumunda doldurulacak şekilde olmadığı ve teknik güçlüklerin de olduğu söylendi .SGK genelgesinden sonra işverenlerin iş kazası bildirimi yapmaktan tamamen imtina ettiği gözlemi paylaşıldı. Hastanede yatan covid vakaları için hastane hekimlerinin iş kazası bildirimi yapmasının önemi vurgulandı. İşyeri hekimleri de olası hukuki süreçler için kayıtları dikkatli yapmalı dendi.

Filiasyon çalışmalarında işyeri hekimi/aile hekimi/ilçe sağlık müdürlüğü işbirliğinin önemi ortaya kondu, pozitif ve yakın temaslı vakaların işyerlerine de (varsa ) işyeri hekimi üstünden veya doğrudan işverene bildirilmesi gerektiği söylendi, ilçeler arasında farklılıklar olduğu dile getirildi.

Son olarak firmalarda ve çalışanlarda yaygın bir talep oluşturan antikor testleri konuşuldu. Özellikle işletme bazlı taramalarda bir yararı olmadığı, çoğunlukla ticari kaygılarla pazarlandığı, güvenirliğin henüz çok yaygın olmadığı, antikor yanıtının ne kadar süre kalıcı olacağının bilinmediği ifade edildi.işyeri hekimlerince firmalara tavsiye edilmesi ve bir tarama testi olarak kullanılmasının uygun olmadığı söylendi.

(Prof.Dr Selim Badur ‘da 10 Haziran akşamı İTO web seminerinde yaptığı sunumda tamamen aynı doğrultuda görüş bildirdi.)
Komisyonumuz toplantı kararı ve işyeri hekimlerine bir yönerge olması için üç maddenin altının tekrar çizilmesini uygun gördü:
1-Özel sektör çalışanı kronik hastalığı olanlara kamuda olduğu gibi için ücretli izin verilmesi için tutum almak
2-İşyeri bazında tarama amaçlı antikor testlerinin yapılmasının anlamsız olduğunu belirtmek
3-Özellikle daha sonra yaşanabilecek iş kazası talepleri ve olası hukuki süreçler için hekimlerin kayıtları özenle tutmalarının hatırlatılması

İstanbul Tabip Odası
İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!