Asistan Hekimler Arasindaki Ek Ödeme Adaletsizliğine Son Verilsin


  • Mayıs 15, 2020
  • 3785

Asistan hekimler pandemi öncesinde olduğu gibi, pandemi sürecinde de çalıştığı kurum fark etmeksizin en önde çalışmaktadırlar. Asistan hekimler pandemi ile mücadele edilen polikliniklerde, acil servislerde, yatan hasta servislerinde, yoğun bakımlarda, laboratuvarlarda bazen yeterli koruyucu ekipman ve yeterli uzman, öğretim üyesi desteği olmadan gece gündüz görev almaktadır. Bu süreçte uzmanlık eğitiminden de uzak kalan asistan hekimlerin yıllardır artarak devam eden sorunlarına pandemi döneminde ne yazık ki yenileri eklenmiştir. Bunlardan bir tanesi de asistan hekimler arasındaki ek ödemede yaşanan adaletsizliktir.

İTO Asistan ve Genç Uzman Hekimler komisyonuna gelen bilgiler , eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde görev alan asistan hekimler arasında ek ödemelerde uçurum olduğu; bizzat Sağlık Bakanı tarafından müjdelenen tavandan ek ödemenin üniversite hastanelerine ödenek gönderilmediği gerekçesiyle yapılmadığı yönündedir. Aynı pandemiyle mücadele eden ancak kurum farklılığı nedeniyle eşit ücret alamayan asistan hekimler arasındaki bu eşitsizlik kabul edilemezdir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde tavandan ek ödeme alınmışken, üniversite hastanelerinde ek ödeme %50 oranında yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültesi kadrosunda görev alan asistan hekimlere ise çok daha düşük oranda gerçekleştirilmiştir. Yabancı uyruklu kontenjanı ile Covid mücadelesinde görev alan; ancak ek ödeme almak için daha önce dava açmamış ya da davası sonuçlanmayan yabancı uyruklu meslektaşlarımız hiç ek ödeme alamamıştır.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu , İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu olarak ek ödemelerin kurumlar arasında ayrım yapılmadan tavandan yapılmasını; YÖK , Sağlık Bakanlığı ve yabancı kontenjanı farkı gözetilmemesini , nöbet ücretlerinin de tam ve eksiksiz yatırılmasını, ek ödeme adaletsizliğinin ana kaynağı olan performans sistemi ve döner sermaye yönetmeliğinin mevcut adaletsizlikleri önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
İTO ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİM KOMİSYONU

 


Bu HABERİ Paylaş!