RUH SAĞLIĞI PLATFORMU' NDAN DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ BASIN BİLDİRGESİ


  • Ağustos 20, 2010
  • 1738

08.10.2008 tarihinde RUH SAĞLIĞI PLATFORMU Odamızda Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 


2008 DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ
BASIN BİLDİRGESİ

BASINA ve KAMUOYUNA


Ruh Sağlığı Platformu,
Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından her yıl kutlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde
Ülkenin ve dünyanın önemli ruh sağlığı sorunlarını ve ilişkili konuları toplumun gündemine taşıma ve tartışma amacındadır.
Her yıl bir ana temanın işlendiği bu önemli günün bu yılki konusu
“Ruh sağlığının tüm dünyada, tüm ülkelerde, toplumun tüm kesimlerinde öncelikli hale gelmesi”dir.

Ruh Sağlığı Platformu olarak bu önceliğin nasıl anlaşılması gerektiği konusunu önemsiyoruz.
Ruh sağlığının tüm dünya için bir öncelik olmasını, bunun için de ülkelerin politik öncelikleri arasına girmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bu amaçla,
Sağlık, refah ve mutluluk sağlamak vaadiyle göreve gelen tüm yöneticilerimizi, ülkemiz insanının ruh sağlığına önem vermeye, ruh sağlığı hizmetlerine sağlık hizmetleri içinde "pozitif ayrımcılık" yapmaya;

Tüm yurttaşlarımızın temel insan haklarından olan "ruhça ve bedence tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlığı" için, sağlıklı yaşama hakkını kazanmak için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz.

• Toplum ve birey sağlığının ülkemizin bugünü ve geleceği için taşıdığı önemin ekonomik gelişmelerden daha önemsiz olmadığı gerçeğinden yola çıkarak bireylerin ve tüm toplumun ruh sağlığı düzeyinin yükseltilmesini,
• Ruh sağlığının bozulmasını engellemek için koruyucu ve önleyici uygulamalara ağırlık verilmesini,
• Ülkemizde var olan ruh sağlığı hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve tüm ülkeye, toplumun tüm kesimlerine gereksinimleri çerçevesinde yaygınlaştırılmasını,
• Ülkede yaşayan tüm insanların bu hizmetlere kolaylıkla ve ücretsiz erişiminin sağlanmasını,
• Ruh sağlığı bozulmuş olan yurttaşlarımızın topluma yeniden uyum sağlaması ve rehabilite edilmesi önündeki tüm engellerin kaldırılmasını,
• Ruh sağlığı hizmetlerinin hastane ağırlıklı değil, toplum temelli hale dönüştürülmesini,
• Ruhsal sorunu olanların damgalanmasının, dışlanmasının önlenmesi için toplum olarak bilinçlenmeyi,
• Bu düzenlemelerin kalıcılığını sağlayacak, ülkemizin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmiş bir "Ruh Sağlığı Yasası”nın bir an önce çıkarılmasını,
• Ülkemizde yaşayan tüm insanların ruh sağlığına ilişkin sorunların kalıcı bir politika ile ele alınmasını sağlayacak çalışmalarda bulunulmasını
• Bu çalışmaların ilgili tüm meslek örgütleri ve hasta dernekleri ile işbirliği ve dayanışma içinde sürdürülmesini talep ediyoruz.

Unutmayalım,

Sağlık bir bütündür. Sağlıklı toplumu sağlıklı bireyler oluşturur

Ruh sağlığı olmadan sağlık, sağlık olmadan refah ve mutluluk olmaz.

RUH SAĞLIĞI PLATFORMU

Ruh Sağlığı Platformu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!