2019 Yılı Ara Genel Kurulu Çağrısı

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası (seçimsiz) Ara Genel Kurulu 20 Nisan 2019, Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 27 Nisan 2019, Cumartesi günü, aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır.

Son bir yıllık çalışmalarımızın değerlendirileceği Genel Kurulumuza katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Osman ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu adına

Tarih: 20 Nisan 2019, Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: İstanbul Tabip Odası, Sevinç Özgüner Toplantı Salonu

(Türkocağı Cad. No: 9 Kat: 4 Cağaloğlu, Fatih İstanbul)

 

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA

Tarih: 27 Nisan 2019, Cumartesi

Saat: 14.00

Yer: İstanbul Tabip Odası, Sevinç Özgüner Toplantı Salonu

(Türkocağı Cad. No: 9 Kat: 4 Cağaloğlu, Fatih İstanbul)

 

GÜNDEM:

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Başkanlık Divanı'nın seçimi

3- Gündemin okunması ve ek gündem önerileri

4- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması

5- Mali raporun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması

6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması

7- 2019-2020 dönemi tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması

8- Karar önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9- Dilekler ve kapanışAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası