Tıp Haftası Programı ve Büyük Hekim Yürüyüşü basın toplantısıyla duyuruldu


  • Mart 11, 2019
  • 827

14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini ve 17 Mart 2019, Pazar günü İstanbul’da yapılacak Büyük Hekim Yürüyüşü’nü kamuoyuna duyurmak üzere TTB Merkez Konseyi (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) ortak bir basın toplantısı düzenledi.

11 Mart 2019, Pazartesi günü 13.00’da İTO Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Gamze Varol, İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

Basın toplantısının açılışında konuşan Dr. Güray Kılıç “Bu yıl kutlamakta olduğumuz 14 Mart özel bir anlama sahip; 100 yıl önce 14 Mart 1919’da ülkemizin işgaline karşı tıp öğrencilerinin tıp fakültesinde düzenledikleri bir etkinlikle başladı 14 Mart kutlamaları. Aslında modern tıbbın Türkiye’deki kuruluş yılına bir gönderme ama o günün ayrı bir önemi de var. Hekimlerin, ülkemizin işgaline, emperyalizme karşı duyarlılıklarını gösterdikleri bir gün. O gün yaptıkları bir eylemle İngiliz işgaline karşı tavır aldılar. O günden itibaren de 14 Mart kutlanmaya başlandı. 100. Yılında 14 Mart Tıp Haftasına ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

TTB Başkanı Dr. Sinan Adıyaman ise şunları söyledi: “TTB olarak 14 Mart’ın 100. yılında binlerce yıllık iyi hekimlik değerleriyle ülkemizdeki demokrasi, özgürlük ve laiklik mücadelesini iç içe geçirmeye çalışıyoruz. İlk tıp bayramının kutlandığı 1919’dan bugüne, yani 2019’a taşınan bir yaklaşımla 14 Mart tıp bayramını kutlayacağız. Bugünden itibaren 65 tabip odamızda 14 Mart Tıp Haftası kutlanmaya başlıyor; paneller, konferanslar, sergiler gerçekleştiriliyor. Hepsinin finalinde 1919’da ilk tıp bayramını kutlayan tıbbiyelilerin mekanı olan Haydarpaşa’dan büyük bir hekim yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Tüm Türkiye’deki hekimleri, sağlık çalışanlarını İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapacağımız büyük yürüyüşe bekliyoruz.”

Ardından İTO Başkanı Dr. Pınar Saip yaptığı sunumla İstanbul Tabip Odası olarak 9-17 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek panel, sergi, yarışma, ödül töreni, hizmet plaket töreni etkinliklerine ilişkin bilgi verdi. Dr. Pınar Saip sunumunun sonunda tüm hekimleri 17 Mart 2019, Pazar günü 13.00’da Haydarpaşa Numune EAH bahçesinden başlayıp Kadıköy’de Hekimliğin 100. Yılı Bildirgesinin okunmasıyla sona erecek Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağırdı.


Bu Haberi Paylaş!