"Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası"


  • Ağustos 18, 2010
  • 10243

    ÜYELERİMİZE DUYURU
     Sağlık Bakanlığı�nın hazırladığı "Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi/e-Sağlık Projesi" kapsamında Türkiye�de Bakanlık bünyesinde çalışan tüm hekimlerin "Ulusal Doktor Veri Tabanı/Doktor Bilgi Bankası" oluşturulmaktadır.
     Söz konusu veriler, sağlık harcamaları denetimi kapsamında Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı�na bağlı geri ödeme kurumlarınca sorgulanabilecek ve geri ödemelerde provizyon verilmesine esas oluşturacaktır.
     Güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde mevcut veri tabanındaki kimlik ve eğitim bilgilerinden bazıları ekrana getirilmeden T.C. Kimlik numarası, Adı ve Soyadına göre sorgulama yapılabilecektir.
     Üyelerimizin www.saglik.gov.tr/drbank adresinden kendi bilgilerine ulaşarak eksik veya hatalı bilgilerini tamamlamak veya düzeltmesi istenmektedir.
     Kaydı hiç olmayanlar, bilgileri eksik olanlar veya hatalı olanlar Kamu kurumunda görevli ise hastane idaresine, özel sağlık kuruluşunda çalışıyor veya muayenehane hekimi ise bağlı bulundukları sağlık grup başkanlıklarına bir dilekçe ile başvuracaklardır. Dilekçe ekinde söz konusu olan tamamlama veya düzeltmeye ait resmi evrakın da olması gereklidir.


     İSTENEN BELGELER:

     1. Kimlik Bilgileri Düzeltmeleri için:
     a) T.C. Kimlik numarası olmayanlar için www.nvi.gov.tr adresinden alınan kimlik bilgileri çıktısı veya nüfus cüzdan sureti veya nüfus müdürlüklerinden alınan belge
     b) Nüfus cüzdanı bilgileri hatalı olanlar için Nüfus cüzdan sureti
     c) Soyadı değişikliği için Nüfus Cüzdan sureti, evlilik cüzdanı, boşanma ilamı veya mahkeme kararı vb.

     2. Eğitim Bilgileri düzeltmeleri için:
     a) Diploma bilgileri hatalı olanlar için, diplomanın fotokopisi
     b) Uzmanlık bilgileri hatalı olanlar için, uzmanlık belgesinin fotokopisi


Bu HABERİ Paylaş!