Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu


  • Ağustos 09, 2017
  • 1625

Bilindiği üzere 11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa, ASM çalışanlarına “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi” getirdi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 09.12.2014 tarih, 2014/33 sayılı Genelgesi ile usul ve esasları ilan edilen bu uygulamaya kısaca “cumartesi nöbeti” adı verildi. 

Bu uygulamaya karşı sağlık meslek örgütleri uzun ve kararlı bir mücadele yürüttü, zorunlu nöbetin kaldırılması için çok sayıda görüşme, eylem ve etkinlik gerçekleştirildi. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları da nöbetin gündeme geldiği ilk günden itibaren buna itiraz ettiler; sağlık meslek örgütlerinin çağrısına uyup nöbete katılmayarak kaldırılmasını talep ettiler. Bu eylem süreci aylar boyunca devam etti. Nöbet tutmayan ASM personeli hakkında her hafta tutanak tutuldu, sayısız kere savunma istendi ve üst üste ihtar puanları tebliğ edildi. Gerek Hukuk Büromuz, gerekse diğer sağlık meslek örgütleri tarafından bu cezaların iptal edilmesi talebiyle idare mahkemelerinde davalar açıldı.  

Yazının devamı için tıklayınız.

Örnek karar 1 (11 Nisan 2015 günü nöbete katılmayan bir aile hekimine verilen cezayla ilgili.)

Örnek karar 2 (3 Ocak 2015 günü nöbete katılmayan bir aile hekimine verilen cezayla ilgili.)

Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu


Bu HABERİ Paylaş!